Časový Harmonogram na Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
22.07.2023 - Sobota
1 K1 Chlapci 14 2000 F Sobota 10:00 Rozpis Výsledky
2 K1 Dievčatá 14 2000 F Sobota 10:15 Rozpis Výsledky
3 K1 Chlapci 13 2000 F Sobota 10:30 Rozpis Výsledky
4 K1 Dievčatá 13 2000 F Sobota 10:45 Rozpis Výsledky
7 K1 Chlapci 12 2000 F Sobota 11:00 Rozpis Výsledky
6 K1 Dievčatá 12 2000 F Sobota 11:15 Rozpis Výsledky
5 K1 Chlapci 11 2000 F Sobota 11:30 Rozpis Výsledky
8 K1 Dievčatá 11 2000 F Sobota 11:45 Rozpis Výsledky
9 K1 Chlapci 10 2000 F Sobota 12:00 Rozpis Výsledky
10 K1 Dievčatá 9 2000 F Sobota 12:15 Rozpis Výsledky
11 K1 Dievčatá 10 2000 F Sobota 12:15 Rozpis Výsledky
12 K1 Chlapci 9 2000 F Sobota 12:30 Rozpis Výsledky
13 C1 Chlapci 13 2000 F Sobota 12:32 Rozpis Výsledky
14 C1 Chlapci 12 2000 F Sobota 12:32 Rozpis Výsledky
15 C1 Dievčatá 12 2000 F Sobota 12:32 Rozpis Výsledky
18 K1 Kadeti 200 R1 Sobota 14:36 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
19 K1 Kadeti 200 R2 Sobota 14:39 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
20 K1 Kadeti 200 R3 Sobota 14:42 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
21 K1 Juniori 200 R1 Sobota 14:45 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
22 K1 Juniori 200 R2 Sobota 14:48 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
23 K1 Muži 200 R1 Sobota 14:51 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
24 K1 Muži 200 R2 Sobota 14:54 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
25 K1 Kadetky 200 R1 Sobota 14:57 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
26 K1 Kadetky 200 R2 Sobota 15:00 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
27 K1 Kadetky 200 R3 Sobota 15:03 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
28 C1 Muži 200 F Sobota 15:06 Rozpis Výsledky
29 K1 Veteráni 200 F Sobota 15:09 Rozpis Výsledky
30 K1 Veteránky 200 F Sobota 15:12 Rozpis Výsledky
31 K1 Ženy 200 F Sobota 15:15 Rozpis Výsledky
32 C1 Juniorky 200 F Sobota 15:18 Rozpis Výsledky
33 C1 Kadetky 200 F Sobota 15:18 Rozpis Výsledky
34 C1 Juniori 200 F Sobota 15:21 Zrušený
35 C1 Kadeti 200 F Sobota 15:21 Rozpis Výsledky
36 K1 Kadeti 200 M Sobota 15:24 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
37 K1 Kadetky 200 M Sobota 15:27 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
38 K1 Juniorky 200 F Sobota 15:30 Rozpis Výsledky
39 K1 Juniori 200 F Sobota 15:33 Rozpis Výsledky
40 K1 Muži 200 F Sobota 15:36 Rozpis Výsledky
41 K1 Kadeti 200 F Sobota 16:03 Rozpis Výsledky
42 K1 Kadetky 200 F Sobota 16:06 Rozpis Výsledky
43 K2 Ženy 200 F Sobota 16:09 Rozpis Výsledky
104 K2 Juniorky 200 F Sobota 16:09 Rozpis Výsledky
44 K2 Muži 200 F Sobota 16:15 Rozpis Výsledky
23.07.2023 - Nedeľa
45 K2 Dievčatá 13+14 200 R1 Nedeľa 09:00 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
46 K2 Dievčatá 13+14 200 R2 Nedeľa 09:03 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
47 K1 Chlapci 14 200 R1 Nedeľa 09:06 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
48 K1 Chlapci 14 200 R2 Nedeľa 09:09 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
49 K1 Chlapci 14 200 R3 Nedeľa 09:12 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
50 K1 Chlapci 14 200 R4 Nedeľa 09:15 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
51 K1 Chlapci 13 200 R1 Nedeľa 09:18 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
52 K1 Chlapci 13 200 R2 Nedeľa 09:21 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
53 K1 Chlapci 13 200 R3 Nedeľa 09:24 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
54 K1 Chlapci 13 200 R4 Nedeľa 09:27 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
55 K1 Chlapci 13 200 R5 Nedeľa 09:30 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
56 K1 Chlapci 13 200 R6 Nedeľa 09:33 1.-3. -> M Rozpis Výsledky
57 K1 Chlapci 12 200 R1 Nedeľa 09:36 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
58 K1 Chlapci 12 200 R2 Nedeľa 09:39 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
59 K1 Chlapci 12 200 R3 Nedeľa 09:42 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
60 K1 Chlapci 11 200 R1 Nedeľa 09:51 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
61 K1 Chlapci 11 200 R2 Nedeľa 09:54 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
62 K1 Chlapci 11 200 R3 Nedeľa 09:57 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
63 K1 Chlapci 11 200 R4 Nedeľa 10:00 1.-3. -> SF Rozpis Výsledky
64 K1 Dievčatá 13 200 R1 Nedeľa 10:03 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
65 K1 Dievčatá 13 200 R2 Nedeľa 10:06 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
66 K1 Dievčatá 13 200 R3 Nedeľa 10:09 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
67 K1 Dievčatá 14 200 R1 Nedeľa 10:12 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
68 K1 Dievčatá 14 200 R2 Nedeľa 10:15 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
69 K2 Chlapci 13+14 200 R1 Nedeľa 10:18 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
70 K2 Chlapci 13+14 200 R2 Nedeľa 10:21 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
71 K2 Chlapci 13+14 200 R3 Nedeľa 10:24 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
72 K1 Chlapci 10 200 F Nedeľa 10:33 Rozpis Výsledky
73 K1 Chlapci 10 200 F Nedeľa 10:36 Rozpis Výsledky
74 K1 Chlapci 10 200 F Nedeľa 10:39 Rozpis Výsledky
75 K1 Dievčatá 12 200 R1 Nedeľa 10:42 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
76 K1 Dievčatá 12 200 R2 Nedeľa 10:45 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
77 K1 Dievčatá 13 200 M Nedeľa 11:00 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
78 K1 Chlapci 13 200 M1 Nedeľa 11:03 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
79 K1 Chlapci 13 200 M2 Nedeľa 11:06 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
80 K1 Chlapci 13 200 M3 Nedeľa 11:09 1. -> F, 2.-3. -> SF Rozpis Výsledky
81 K1 Chlapci 12 200 M Nedeľa 11:12 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
82 K1 Chlapci 11 200 M1 Nedeľa 11:15 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
83 K1 Chlapci 11 200 M2 Nedeľa 11:18 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
84 K1 Chlapci 14 200 M1 Nedeľa 11:45 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
85 K1 Chlapci 14 200 M2 Nedeľa 11:48 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
86 K1 Chlapci 13 200 M Nedeľa 11:51 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
87 C1 Chlapci 12 200 F Nedeľa 11:54 Rozpis Výsledky
88 C1 Dievčatá 12 200 F Nedeľa 11:54 Rozpis Výsledky
89 C1 Chlapci 13 200 F Nedeľa 11:57 Rozpis Výsledky
90 K1 Dievčatá 9 200 F Nedeľa 12:03 Rozpis Výsledky
91 K1 Dievčatá 10 200 F Nedeľa 12:03 Rozpis Výsledky
92 K1 Chlapci 9 200 F Nedeľa 12:06 Rozpis Výsledky
93 K1 Chlapci 11 200 F Nedeľa 12:12 Rozpis Výsledky
94 K1 Chlapci 12 200 F Nedeľa 12:15 Rozpis Výsledky
95 K2 Chlapci 13+14 200 M Nedeľa 12:30 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
96 K1 Dievčatá 11 200 F Nedeľa 12:33 Rozpis Výsledky
97 K1 Dievčatá 12 200 F Nedeľa 12:36 Rozpis Výsledky
98 K1 Dievčatá 13 200 F Nedeľa 12:39 Rozpis Výsledky
99 K1 Dievčatá 14 200 F Nedeľa 12:42 Rozpis Výsledky
100 K2 Chlapci 13+14 200 F Nedeľa 13:00 Rozpis Výsledky
101 C2 Chlapci 13+14 200 F Nedeľa 13:06 Zrušený
105 K2 Kadetky 200 F Nedeľa 13:15 Rozpis Výsledky
111 C2 Kadeti 200 F Nedeľa 13:21 Zrušený
106 K2 Juniori 200 F Nedeľa 13:30 Rozpis Výsledky
107 K2 Kadeti 200 F Nedeľa 13:36 Rozpis Výsledky
108 K2 Dievčatá 13+14 200 F Nedeľa 13:39 Rozpis Výsledky
109 K1 Chlapci 13 200 F Nedeľa 13:42 Rozpis Výsledky
110 K1 Chlapci 14 200 F Nedeľa 13:45 Rozpis Výsledky
Vygenerované: 13.07.2024 - 17:28:41
Baracuda v0.4, 137.5 ms