Časový Harmonogram na Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
04.08.2018 - Sobota
1 K1 Chlapci 14 2000 F Sobota 09:01 Rozpis Výsledky
2 K1 Dievčatá 14 2000 F Sobota 09:06 Rozpis Výsledky
3 K1 Chlapci 13 2000 F Sobota 09:20 Rozpis Výsledky
4 K1 Dievčatá 13 2000 F Sobota 09:25 Rozpis Výsledky
5 C1 Chlapci 14 2000 F Sobota 09:38 Rozpis Výsledky
6 C1 Chlapci 13 2000 F Sobota 09:40 Rozpis Výsledky
8 K1 Chlapci 12 2000 F Sobota 10:00 Rozpis Výsledky
9 K1 Dievčatá 12 2000 F Sobota 10:02 Rozpis Výsledky
10 K1 Chlapci 11 2000 F Sobota 10:28 Rozpis Výsledky
11 K1 Dievčatá 11 2000 F Sobota 10:31 Rozpis Výsledky
12 K1 Chlapci 10 2000 F Sobota 10:50 Rozpis Výsledky
13 K1 Dievčatá 10 2000 F Sobota 10:56 Rozpis Výsledky
14 K1 Chlapci 9 2000 F Sobota 11:09 Rozpis Výsledky
15 K1 Dievčatá 9 2000 F Sobota 11:11 Rozpis Výsledky
7 C1 Chlapci 12 2000 F Sobota 11:15 Rozpis Výsledky
16 C1 Chlapci 11 2000 F Sobota 11:15 Rozpis Výsledky
17 C1 Dievčatá 14 2000 F Sobota 11:17 Rozpis Výsledky
18 K1 Kadeti 200 R1 Sobota 13:59 1-3 -> M Rozpis Výsledky
19 K1 Kadeti 200 R2 Sobota 14:01 1-3 -> M Rozpis Výsledky
20 K1 Kadeti 200 R3 Sobota 14:04 1-3 -> M Rozpis Výsledky
21 K1 Kadeti 200 R4 Sobota 14:06 1-3 -> M Rozpis Výsledky
22 K1 Kadeti 200 R5 Sobota 14:08 1-3 -> M Rozpis Výsledky
23 K1 Kadeti 200 R6 Sobota 14:10 1-3 -> M Rozpis Výsledky
24 K1 Kadetky 200 R1 Sobota 14:13 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
25 K1 Kadetky 200 R2 Sobota 14:15 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
26 K1 Kadetky 200 R3 Sobota 14:17 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
27 K1 Kadetky 200 R4 Sobota 14:19 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
28 K1 Juniori 200 R1 Sobota 14:21 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
29 K1 Juniori 200 R2 Sobota 14:23 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
30 K1 Juniori 200 R3 Sobota 14:27 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
31 K1 Juniori 200 R4 Sobota 14:29 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
32 K1 Veteráni 200 R1 Sobota 14:32 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
33 K1 Veteráni 200 R2 Sobota 14:34 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
34 K1 Veteráni 200 R3 Sobota 14:37 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
35 C1 Kadeti 200 R1 Sobota 14:39 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
36 C1 Kadeti 200 R2 Sobota 14:40 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
37 C1 Kadeti 200 R3 Sobota 14:42 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
38 K1 Kadeti 200 M1 Sobota 14:56 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
39 K1 Kadeti 200 M2 Sobota 14:58 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
40 K1 Kadeti 200 M3 Sobota 15:02 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
41 K1 Kadetky 200 SF1 Sobota 15:04 1-3 -> F Rozpis Výsledky
42 K1 Kadetky 200 SF2 Sobota 15:06 1-3 -> F Rozpis Výsledky
43 C1 Muži 200 R1 Sobota 15:10 1-3 -> F Rozpis Výsledky
44 C1 Muži 200 R2 Sobota 15:12 1-3 -> F Rozpis Výsledky
45 K1 Muži 200 R1 Sobota 15:15 1-3 -> F Rozpis Výsledky
46 K1 Muži 200 R2 Sobota 15:17 1-3 -> F Rozpis Výsledky
47 C1 Juniori 200 R1 Sobota 15:19 1-3 -> F Rozpis Výsledky
48 C1 Juniori 200 R2 Sobota 15:21 1-3 -> F Rozpis Výsledky
49 C1 Juniorky 200 R1 Sobota 15:25 1-3 -> F Rozpis Výsledky
50 C1 Juniorky 200 R2 Sobota 15:26 1-3 -> F Rozpis Výsledky
51 K1 Juniori 200 SF1 Sobota 15:29 1-3 -> F Rozpis Výsledky
52 K1 Juniori 200 SF2 Sobota 15:32 1-3 -> F Rozpis Výsledky
53 K1 Veteráni 200 SF Sobota 15:37 1-3 -> F Rozpis Výsledky
54 C1 Kadeti 200 SF Sobota 15:40 1-3 -> F Rozpis Výsledky
55 K1 Kadeti 200 SF1 Sobota 15:42 1-3 -> F Rozpis Výsledky
56 K1 Veteráni 200 F Sobota 16:04 Rozpis Výsledky
57 K1 Veteránky 200 F Sobota 16:06 Rozpis Výsledky
58 K1 Muži 200 F Sobota 16:08 Rozpis Výsledky
59 C1 Muži 200 F Sobota 16:12 Rozpis Výsledky
60 K1 Ženy 200 F Sobota 16:16 Rozpis Výsledky
61 C1 Ženy 200 F Sobota 16:18 Rozpis Výsledky
62 K1 Juniori 200 F Sobota 16:19 Rozpis Výsledky
63 K1 Juniorky 200 F Sobota 16:23 Rozpis Výsledky
64 C1 Juniori 200 F Sobota 16:25 Rozpis Výsledky
65 C1 Juniorky 200 F Sobota 16:26 Rozpis Výsledky
66 K1 Kadeti 200 F Sobota 16:29 Rozpis Výsledky
67 C1 Kadeti 200 F Sobota 16:31 Rozpis Výsledky
68 K1 Kadetky 200 F Sobota 16:33 Rozpis Výsledky
69 C1 Kadetky 200 F Sobota 16:36 Rozpis Výsledky
70 K2 Veteráni 200 F Sobota 16:39 Rozpis Výsledky
71 K2 Veteránky 200 F Sobota 16:40 Rozpis Výsledky
72 K2 Muži 200 F Sobota 16:43 Rozpis Výsledky
73 C2 Muži 200 F Sobota 16:45 Rozpis Výsledky
05.08.2018 - Nedeľa
74 K2 Dievčatá 13+14 200 R1 Nedeľa 09:00 1-3 -> F Rozpis Výsledky
75 K2 Dievčatá 13+14 200 R2 Nedeľa 09:02 1-3 -> F Rozpis Výsledky
76 K1 Chlapci 14 200 R1 Nedeľa 09:03 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
77 K1 Chlapci 14 200 R2 Nedeľa 09:05 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
78 K1 Chlapci 14 200 R3 Nedeľa 09:07 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
79 K1 Chlapci 14 200 R4 Nedeľa 09:09 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
80 K1 Chlapci 13 200 R1 Nedeľa 09:12 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
81 K1 Chlapci 13 200 R2 Nedeľa 09:13 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
82 K1 Chlapci 13 200 R3 Nedeľa 09:15 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
83 K1 Chlapci 13 200 R4 Nedeľa 09:17 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
84 K2 Juniori 200 R1 Nedeľa 09:19 1-3 -> F Rozpis Výsledky
85 K2 Juniori 200 R2 Nedeľa 09:22 1-3 -> F Rozpis Výsledky
86 K1 Chlapci 12 200 R1 Nedeľa 09:23 1-3 -> M Rozpis Výsledky
87 K1 Chlapci 12 200 R2 Nedeľa 09:25 1-3 -> M Rozpis Výsledky
88 K1 Chlapci 12 200 R3 Nedeľa 09:28 1-3 -> M Rozpis Výsledky
89 K1 Chlapci 12 200 R4 Nedeľa 09:30 1-3 -> M Rozpis Výsledky
90 K1 Chlapci 12 200 R5 Nedeľa 09:32 1-3 -> M Rozpis Výsledky
91 K1 Chlapci 12 200 R6 Nedeľa 09:33 1-3 -> M Rozpis Výsledky
92 K2 Kadeti 200 R1 Nedeľa 09:37 1-3 -> F Rozpis Výsledky
93 K2 Kadeti 200 R2 Nedeľa 09:39 1-3 -> F Rozpis Výsledky
94 K1 Chlapci 11 200 R1 Nedeľa 09:41 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
95 K1 Chlapci 11 200 R2 Nedeľa 09:43 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
96 K1 Chlapci 11 200 R3 Nedeľa 09:45 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
97 K1 Chlapci 11 200 R4 Nedeľa 09:47 1-3 -> SF Rozpis Výsledky
98 C1 Chlapci 14 200 R1 Nedeľa 09:50 1-3 -> F Rozpis Výsledky
99 C1 Chlapci 14 200 R2 Nedeľa 09:54 1-3 -> F Rozpis Výsledky
100 K2 Kadetky 200 R1 Nedeľa 09:57 1-3 -> F Rozpis Výsledky
101 K2 Kadetky 200 R2 Nedeľa 09:59 1-3 -> F Rozpis Výsledky
102 K1 Dievčatá 14 200 R1 Nedeľa 10:01 1-3 -> F Rozpis Výsledky
103 K1 Dievčatá 14 200 R2 Nedeľa 10:03 1-3 -> F Rozpis Výsledky
104 K1 Dievčatá 13 200 R1 Nedeľa 10:05 1-3 -> F Rozpis Výsledky
105 K1 Dievčatá 13 200 R2 Nedeľa 10:07 1-3 -> F Rozpis Výsledky
106 K1 Dievčatá 11 200 R1 Nedeľa 10:10 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
107 K1 Dievčatá 11 200 R2 Nedeľa 10:13 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
108 K1 Dievčatá 11 200 R3 Nedeľa 10:14 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
109 K2 Chlapci 13+14 200 R1 Nedeľa 10:17 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
110 K2 Chlapci 13+14 200 R2 Nedeľa 10:18 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
111 K2 Chlapci 13+14 200 R3 Nedeľa 10:20 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
112 K1 Chlapci 12 200 M1 Nedeľa 10:26 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
113 K1 Chlapci 12 200 M2 Nedeľa 10:28 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
114 K1 Chlapci 12 200 M3 Nedeľa 10:29 1 -> F, 2-3 -> SF Rozpis Výsledky
115 K1 Chlapci 10 200 F1 Nedeľa 10:32 Rozpis Výsledky
116 K1 Chlapci 10 200 F2 Nedeľa 10:35 Rozpis Výsledky
117 K1 Chlapci 10 200 F3 Nedeľa 10:36 Rozpis Výsledky
118 K1 Chlapci 10 200 F4 Nedeľa 10:38 Rozpis Výsledky
119 K1 Dievčatá 10 200 F1 Nedeľa 10:41 Rozpis Výsledky
120 K1 Dievčatá 10 200 F2 Nedeľa 10:43 Rozpis Výsledky
121 K1 Chlapci 9 200 F1 Nedeľa 10:45 Rozpis Výsledky
122 K1 Chlapci 9 200 F2 Nedeľa 10:47 Rozpis Výsledky
123 K1 Chlapci 13 200 SF1 Nedeľa 10:50 1-3 -> F Rozpis Výsledky
124 K1 Chlapci 13 200 SF2 Nedeľa 10:52 1-3 -> F Rozpis Výsledky
125 K1 Chlapci 14 200 SF1 Nedeľa 10:55 1-3 -> F Rozpis Výsledky
126 K1 Chlapci 14 200 SF2 Nedeľa 10:58 1-3 -> F Rozpis Výsledky
127 K1 Dievčatá 9 200 F1 Nedeľa 11:00 Rozpis Výsledky
128 K1 Dievčatá 9 200 F2 Nedeľa 11:02 Rozpis Výsledky
129 K1 Chlapci 12 200 SF1 Nedeľa 11:05 1-3 -> F Rozpis Výsledky
130 K1 Dievčatá 11 200 SF Nedeľa 11:07 1-3 -> F Rozpis Výsledky
131 K1 Chlapci 11 200 SF1 Nedeľa 11:08 1-3 -> F Rozpis Výsledky
132 K1 Chlapci 11 200 SF2 Nedeľa 11:11 1-3 -> F Rozpis Výsledky
133 K2 Chlapci 13+14 200 SF Nedeľa 11:12 1-3 -> F Rozpis Výsledky
134 C2 Juniorky 200 F Nedeľa 11:16 Rozpis Výsledky
135 C1 Chlapci 13 200 F Nedeľa 11:20 Rozpis Výsledky
136 K1 Dievčatá 13 200 F Nedeľa 11:24 Rozpis Výsledky
137 K1 Dievčatá 14 200 F Nedeľa 11:28 Rozpis Výsledky
138 C1 Chlapci 14 200 F Nedeľa 11:30 Rozpis Výsledky
139 K1 Chlapci 13 200 F Nedeľa 11:33 Rozpis Výsledky
140 K1 Chlapci 14 200 F Nedeľa 11:35 Rozpis Výsledky
141 C1 Dievčatá 14 200 F Nedeľa 11:37 Rozpis Výsledky
142 K2 Juniorky 200 F Nedeľa 11:38 Rozpis Výsledky
143 C2 Chlapci 13+14 200 F Nedeľa 11:50 Rozpis Výsledky
145 K1 Chlapci 12 200 F Nedeľa 11:52 Rozpis Výsledky
146 K1 Dievčatá 12 200 F Nedeľa 11:54 Rozpis Výsledky
147 C2 Kadetky 200 F Nedeľa 11:59 Rozpis Výsledky
148 K1 Chlapci 11 200 F Nedeľa 12:00 Rozpis Výsledky
149 K1 Dievčatá 11 200 F Nedeľa 12:03 Rozpis Výsledky
150 K2 Kadeti 200 F Nedeľa 12:05 Rozpis Výsledky
151 C2 Kadeti 200 F Nedeľa 12:07 Rozpis Výsledky
144 C1 Chlapci 12 200 F Nedeľa 12:11 Rozpis Výsledky
152 C1 Chlapci 11 200 F Nedeľa 12:11 Rozpis Výsledky
153 K2 Kadetky 200 F Nedeľa 12:13 Rozpis Výsledky
154 K2 Juniori 200 F Nedeľa 12:15 Rozpis Výsledky
155 K2 Chlapci 13+14 200 F Nedeľa 12:21 Rozpis Výsledky
156 K2 Dievčatá 13+14 200 F Nedeľa 12:26 Rozpis Výsledky
157 C2 Juniori 200 F Nedeľa 12:29 Rozpis Výsledky
Vygenerované: 22.05.2019 - 07:49:13
Baracuda v0.4, 234.7 ms