Časový Harmonogram na Pohár SNP

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
13.08.2016 - Sobota
1 K1 Kadeti 1000 R1 Sobota 10:08 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
2 K1 Kadeti 1000 R2 Sobota 10:11 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
3 K1 Kadeti 1000 R3 Sobota 10:14 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
4 C1 Juniori 1000 R1 Sobota 10:17 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
5 C1 Juniori 1000 R2 Sobota 10:22 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
6 K1 Juniori 1000 R1 Sobota 10:26 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
7 K1 Juniori 1000 R2 Sobota 10:30 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
8 C1 Kadeti 1000 R1 Sobota 10:36 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
9 C1 Kadeti 1000 R2 Sobota 10:39 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
10 K1 Kadetky 1000 R1 Sobota 10:46 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
11 K1 Kadetky 1000 R2 Sobota 10:51 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
12 K1 Chlapci 14 1000 R1 Sobota 10:57 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
13 K1 Chlapci 14 1000 R2 Sobota 10:59 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
14 K2 Kadeti 1000 R1 Sobota 11:06 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
15 K2 Kadeti 1000 R2 Sobota 11:11 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
16 K1 Dievčatá 14 1000 R1 Sobota 11:15 1-3 + 3 N.Č. -> F V čase F
17 K1 Dievčatá 14 1000 R2 Sobota 11:20 1-3 + 3 N.Č. -> F V čase F
18 K1 Chlapci 13 1000 R1 Sobota 11:25 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
19 K1 Chlapci 13 1000 R2 Sobota 11:30 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
20 K1 Dievčatá 13 1000 R1 Sobota 11:37 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
21 K1 Dievčatá 13 1000 R2 Sobota 11:40 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
22 C1 Kadeti 1000 M Sobota 11:46 1-3 -> F Rozpis Výsledky
23 K1 Juniori 1000 M Sobota 11:50 1-3 -> F Rozpis Výsledky
24 K1 Kadetky 1000 M Sobota 11:56 1-3 -> F Rozpis Výsledky
25 K1 Kadeti 1000 M1 Sobota 11:59 1-3 -> F Rozpis Výsledky
26 K1 Kadeti 1000 M2 Sobota 12:06 1-3 -> F Rozpis Výsledky
27 K2 Dievčatá 11+12 2000 F Sobota 13:00 Rozpis Výsledky
28 C2 Chlapci 11+12 2000 F Sobota 13:04 Zrušený
29 K1 Chlapci 9 2000 F Sobota 13:07 Rozpis Výsledky
30 K1 Chlapci 11 2000 F Sobota 13:27 Rozpis Výsledky
31 K1 Chlapci 10 2000 F Sobota 13:30 Rozpis Výsledky
32 K1 Chlapci 12 2000 F Sobota 13:34 Rozpis Výsledky
33 K2 Dievčatá 13+14 1000 F Sobota 14:02 Rozpis Výsledky
34 C2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 14:07 Rozpis Výsledky
35 C1 Ženy 1000 F Sobota 14:10 Zrušený
36 K1 Ženy 1000 F Sobota 14:15 Rozpis Výsledky
37 C1 Muži 1000 F Sobota 14:20 Zrušený
38 K1 Muži 1000 F Sobota 14:24 Rozpis Výsledky
39 K2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 14:29 Rozpis Výsledky
40 C1 Kadetky 1000 F Sobota 14:34 Rozpis Výsledky
44 C1 Juniorky 1000 F Sobota 14:34 Rozpis Výsledky
41 K1 Kadetky 1000 F Sobota 14:41 Rozpis Výsledky
42 C1 Kadeti 1000 F Sobota 14:48 Rozpis Výsledky
43 K1 Kadeti 1000 F Sobota 14:55 Rozpis Výsledky
45 K1 Juniorky 1000 F Sobota 15:00 Rozpis Výsledky
46 C1 Juniori 1000 F Sobota 15:06 Rozpis Výsledky
47 K1 Juniori 1000 F Sobota 15:11 Rozpis Výsledky
48 K1 Dievčatá 13 1000 F Sobota 15:14 Rozpis Výsledky
49 K1 Dievčatá 14 1000 F Sobota 15:22 Rozpis Výsledky
50 C1 Chlapci 13 1000 F Sobota 15:26 Rozpis Výsledky
51 C1 Chlapci 14 1000 F Sobota 15:30 Rozpis Výsledky
52 K1 Chlapci 13 1000 F Sobota 15:38 Rozpis Výsledky
53 K1 Chlapci 14 1000 F Sobota 15:44 Rozpis Výsledky
54 K2 Muži 1000 F Sobota 15:47 Rozpis Výsledky
55 C2 Kadetky 1000 F Sobota 15:50 Rozpis Výsledky
56 K2 Kadetky 1000 F Sobota 15:55 Rozpis Výsledky
57 C2 Kadeti 1000 F Sobota 15:58 Rozpis Výsledky
58 K2 Kadeti 1000 F Sobota 16:04 Rozpis Výsledky
59 K2 Juniorky 1000 F Sobota 16:10 Rozpis Výsledky
60 C2 Juniori 1000 F Sobota 16:17 Rozpis Výsledky
61 K2 Juniori 1000 F Sobota 16:20 Rozpis Výsledky
14.08.2016 - Nedeľa
62 K1 Chlapci 9 2000 F Nedeľa 08:29 Rozpis Výsledky
63 C1 Chlapci 12 2000 F Nedeľa 08:35 Rozpis Výsledky
64 C1 Chlapci 11 2000 F Nedeľa 08:35 Rozpis Výsledky
65 C1 Chlapci 10 2000 F Nedeľa 08:55 Zrušený
66 K2 Chlapci 11+12 2000 F Nedeľa 08:57 Rozpis Výsledky
67 K1 Dievčatá 9 2000 F Nedeľa 09:03 Rozpis Výsledky
68 K1 Dievčatá 10 2000 F Nedeľa 09:22 Rozpis Výsledky
69 K1 Dievčatá 11 2000 F Nedeľa 09:25 Rozpis Výsledky
70 K1 Dievčatá 12 2000 F Nedeľa 09:27 Rozpis Výsledky
71 K1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:03 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
72 K1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:08 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
73 K1 Kadeti 500 R3 Nedeľa 10:11 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
74 C1 Juniori 500 R1 Nedeľa 10:14 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
75 C1 Juniori 500 R2 Nedeľa 10:18 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
76 K1 Juniori 500 R1 Nedeľa 10:21 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
77 K1 Juniori 500 R2 Nedeľa 10:24 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
78 C1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:27 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
79 C1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:32 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
80 K1 Kadetky 500 R1 Nedeľa 10:35 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
81 K1 Kadetky 500 R2 Nedeľa 10:38 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
82 K1 Chlapci 14 500 R1 Nedeľa 10:40 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
83 K1 Chlapci 14 500 R2 Nedeľa 10:41 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
84 K2 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:45 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
86 K1 Dievčatá 14 500 R1 Nedeľa 10:45 1-3 + 3 N.Č. -> F V čase F
85 K2 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:46 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
87 K1 Dievčatá 14 500 R2 Nedeľa 10:48 1-3 + 3 N.Č. -> F V čase F
88 K1 Chlapci 13 500 R1 Nedeľa 10:50 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
89 K1 Chlapci 13 500 R2 Nedeľa 10:52 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
90 K1 Dievčatá 13 500 R1 Nedeľa 10:55 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
91 K1 Dievčatá 13 500 R2 Nedeľa 10:59 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
92 K1 Chlapci 10 500 R1 Nedeľa 11:02 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
93 K1 Chlapci 10 500 R2 Nedeľa 11:04 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
94 K1 Juniori 500 M Nedeľa 11:10 1-3 -> F Rozpis Výsledky
95 C1 Kadeti 500 M Nedeľa 11:12 1-3 -> F Rozpis Výsledky
96 K1 Kadetky 500 M Nedeľa 11:16 1-3 -> F Rozpis Výsledky
97 K1 Kadeti 500 M1 Nedeľa 11:19 1-3 -> F Rozpis Výsledky
98 K1 Kadeti 500 M2 Nedeľa 11:22 1-3 -> F Rozpis Výsledky
99 K1 Dievčatá <9 500 F Nedeľa 12:30 Rozpis Výsledky
100 K1 Chlapci <9 500 F Nedeľa 12:35 Rozpis Výsledky
101 K2 Dievčatá 13+14 500 F Nedeľa 12:42 Rozpis Výsledky
102 C2 Dievčatá 13+14 500 F Nedeľa 12:45 Zrušený
103 K1 Dievčatá 9 500 F Nedeľa 12:50 Rozpis Výsledky
104 K1 Dievčatá 10 500 F Nedeľa 12:54 Rozpis Výsledky
105 K1 Chlapci 10 500 F Nedeľa 12:58 Rozpis Výsledky
106 C2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 13:04 Rozpis Výsledky
107 K2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 13:09 Rozpis Výsledky
108 C1 Ženy 500 F Nedeľa 13:12 Zrušený
109 K1 Ženy 500 F Nedeľa 13:15 Rozpis Výsledky
110 C1 Muži 500 F Nedeľa 13:18 Zrušený
111 K1 Muži 500 F Nedeľa 13:21 Rozpis Výsledky
112 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 13:24 Rozpis Výsledky
116 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 13:24 Rozpis Výsledky
125 C1 Dievčatá 14 500 F Nedeľa 13:24 Rozpis Výsledky
113 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 13:28 Rozpis Výsledky
114 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 13:32 Rozpis Výsledky
115 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 13:36 Rozpis Výsledky
117 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 13:39 Rozpis Výsledky
118 C1 Juniori 500 F Nedeľa 13:43 Rozpis Výsledky
119 K1 Juniori 500 F Nedeľa 13:46 Rozpis Výsledky
120 C1 Veteráni 500 F Nedeľa 13:48 Zrušený
121 K1 Veteráni 500 F Nedeľa 13:51 Rozpis Výsledky
122 K1 Veteránky 500 F Nedeľa 13:54 Rozpis Výsledky
124 K1 Dievčatá 13 500 F Nedeľa 13:58 Rozpis Výsledky
127 C1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 14:05 Rozpis Výsledky
126 K1 Dievčatá 14 500 F Nedeľa 14:12 Rozpis Výsledky
128 K1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 14:15 Rozpis Výsledky
129 C1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 14:19 Rozpis Výsledky
130 K1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 14:24 Rozpis Výsledky
131 K2 Muži 500 F Nedeľa 14:27 Rozpis Výsledky
132 C2 Kadetky 500 F Nedeľa 14:29 Rozpis Výsledky
133 K2 Kadetky 500 F Nedeľa 14:32 Rozpis Výsledky
134 C2 Kadeti 500 F Nedeľa 14:36 Rozpis Výsledky
135 K2 Kadeti 500 F Nedeľa 14:40 Rozpis Výsledky
136 K2 Juniorky 500 F Nedeľa 14:42 Rozpis Výsledky
137 C2 Juniori 500 F Nedeľa 14:46 Rozpis Výsledky
138 K2 Juniori 500 F Nedeľa 14:49 Rozpis Výsledky
139 K2 Mix II. 200 F Nedeľa 15:08 Rozpis Výsledky
140 K2 Mix I. 200 F Nedeľa 15:13 Rozpis Výsledky
141 K2 Mix III. 200 F Nedeľa 15:24 Rozpis Výsledky
123 C2 Mix 200 F Nedeľa 15:36 Rozpis Výsledky
Vygenerované: 20.01.2020 - 05:13:55
Baracuda v0.4, 170.2 ms