Celkový rozpis - I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti

1: F K2 Muži 500 29.04.2023 10:00
3 Kukučka Juraj (20)
Podleiszek Filip (20)
NOV
KOM
4 Podhradský Viktor Samuel (21)
Zrutta Michal (20)
PIE
PIE
5 Holka Tomáš (24)
Rybanský Daniel (21)
TAT
ŠKP
6 Današ Matej (21)
Hvojnik Martin (23)
PIE
NOV
7 Baláž Samuel (26)
Myšák Denis (29)
ŠKP
ŠKP
F: 10:00


2: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 11:00
1 Marsal Máté (17)
KOM
2 Szabó Maximilián (18)
NZA
3 Bergendi Marko (18)
ZLP
4 Tóth Ľudovít (19)
KOM
5 Doktorík Dominik (19)
KOM
6 Bábik Martin (18)
PIE
7 Lepi Máté (18)
ŠAM
8 Iliaš Jakub (19)
NOV
9 Farkaš Tomáš (19)
KOM
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


3: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 11:03
1 Klimo Michal (18)
UKB
2 Ficza René (18)
NZA
3 Kutiš Lucas (18)
ZLP
4 Antal Matej (19)
TAT
5 Múka Jozef (18)
TTS
6 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
7 Kováč Dávid (19)
NOV
8 Pohanka Ivan (19)
ZLP
9 Perets Artur (19)
TTS
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


4: F C1 Juniori 1000 29.04.2023 11:06
1 Fazekas Imre (19)
KOM
2 Mokoš Šimon (16)
MOR
3 Oravec Alex (16)
ŠKP
4 Struk Dominik (17)
TTS
5 Kalaber Artur (17)
ŠKP
6 Lokšík Alan (17)
TTS
7 Gibas Viktor (16)
TTS
9 Ružič Patrik (19)
ŠKP
F: 11:06 > F: 12:36 > F: 15:12


5: F K1 Juniorky 1000 29.04.2023 11:09
2 Gaál Liliána (19)
KOM
3 Czaniková Tereza (18)
ZLP
4 Gavorová Hana (19)
PIE
5 Švecová Romana (19)
PIE
7 Minarovičová Ema (17)
NOV
F: 11:09 > F: 12:39


6: F C1 Muži 1000 29.04.2023 11:15
4 Strýček Eduard (23)
ŠKP
5 Kizek Peter (22)
ŠKP
6 Psotný Adam (20)
ŠKD
F: 11:15


7: R1 K1 Muži 1000 29.04.2023 11:21


8: R2 K1 Muži 1000 29.04.2023 11:27


9: F K1 Ženy 1000 29.04.2023 11:33
3 Múková Alena (20)
TTS
4 Čulenová Dagmar (22)
TTS
5 Sidová Bianka (20)
ŠKP
7 Husáriková Diana (20)
TTS
8 Zemánková Hana (21)
TAT
F: 11:33


10: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 11:39
1 Hangya Samuel (16)
NZA
2 Bartolčič Jakub (16)
UKB
3 Tóth Michal (16)
KOM
4 Apfel Martin (17)
UKB
5 Ďurčo Oskar (17)
UKB
6 Lopata Matej (16)
KOM
7 Gavlider Alex (16)
ŠAM
8 Klima Michal (17)
UKB
9 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
10 Kocúr Tomáš (15)
NOV
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


11: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 11:42
1 Csemez Viktor (16)
SAL
2 Gulyás Daniel (17)
NZA
3 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
4 Vašek Alexander (16)
TTS
5 Tapušik Tomáš (16)
PIE
6 Šust Sebastián (17)
ŠAM
7 Sekerák Matúš (16)
UKB
8 Zachar Eliáš (16)
MOR
9 Šmahel Oliver (16)
TAT
10 Hoffmann Hugo (17)
NZA
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


12: F K1 Kadetky 1000 29.04.2023 11:45
3 Kováčiková Chiara Sofia (17)
UKB
4 Hanáková Lara (16)
PIE
5 Gatialová Saskia (17)
NOV
7 Plšková Natália (16)
TTS
8 Dočolomanská Ella (17)
ZLP
9 Gajdošíková Eliška (16)
PIE
F: 11:45 > F: 11:48 > F: 12:48 > F: 12:51


13: F K1 Kadetky 1000 29.04.2023 11:48
5 Ravasz Réka (17)
ŠAM
7 Nagy Viktória (17)
ŠAM
8 Bartolčičová Natália (16)
UKB
9 Borárosová Viktória (17)
ŠAM
F: 11:45 > F: 11:48 > F: 12:48 > F: 12:51


14: F C1 Juniorky 1000 29.04.2023 11:51
1 Pekarovičová Emma (17)
MOR
3 Miškolciová Martina (19)
TTS
4 Bónová Zoé (18)
KOM
5 Őri Laura (19)
KOM
6 Minárikova Alexandra (18)
MOR
8 Szencziová Natália (17)
KOM
F: 11:51 > F: 12:54


15: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 12:30
1 Lepi Máté (18)
ŠAM
2 Iliaš Jakub (19)
NOV
3 Farkaš Tomáš (19)
KOM
4 Marsal Máté (17)
KOM
5 Szabó Maximilián (18)
NZA
6 Bergendi Marko (18)
ZLP
7 Tóth Ľudovít (19)
KOM
8 Doktorík Dominik (19)
KOM
9 Bábik Martin (18)
PIE
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


16: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 12:33
1 Klimo Michal (18)
UKB
2 Kováč Dávid (19)
NOV
3 Pohanka Ivan (19)
ZLP
4 Perets Artur (19)
TTS
5 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
6 Ficza René (18)
NZA
7 Kutiš Lucas (18)
ZLP
8 Antal Matej (19)
TAT
9 Múka Jozef (18)
TTS
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


17: F C1 Juniori 1000 29.04.2023 12:36
1 Ružič Patrik (19)
ŠKP
2 Oravec Alex (16)
ŠKP
4 Gibas Viktor (16)
TTS
5 Lokšík Alan (17)
TTS
6 Kalaber Artur (17)
ŠKP
7 Struk Dominik (17)
TTS
8 Mokoš Šimon (16)
MOR
9 Fazekas Imre (19)
KOM
F: 11:06 > F: 12:36 > F: 15:12


18: F K1 Juniorky 1000 29.04.2023 12:39
2 Minarovičová Ema (17)
NOV
3 Švecová Romana (19)
PIE
5 Czaniková Tereza (18)
ZLP
6 Gavorová Hana (19)
PIE
7 Gaál Liliána (19)
KOM
F: 11:09 > F: 12:39


19: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 12:42
1 Kocúr Tomáš (15)
NOV
2 Gavlider Alex (16)
ŠAM
3 Klima Michal (17)
UKB
4 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
5 Hangya Samuel (16)
NZA
6 Bartolčič Jakub (16)
UKB
7 Tóth Michal (16)
KOM
8 Apfel Martin (17)
UKB
9 Ďurčo Oskar (17)
UKB
10 Lopata Matej (16)
KOM
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


20: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 12:45
1 Hoffmann Hugo (17)
NZA
2 Sekerák Matúš (16)
UKB
3 Zachar Eliáš (16)
MOR
4 Šmahel Oliver (16)
TAT
5 Csemez Viktor (16)
SAL
6 Gulyás Daniel (17)
NZA
7 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
8 Vašek Alexander (16)
TTS
9 Tapušik Tomáš (16)
PIE
10 Šust Sebastián (17)
ŠAM
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


21: F K1 Kadetky 1000 29.04.2023 12:48
4 Plšková Natália (16)
TTS
5 Dočolomanská Ella (17)
ZLP
6 Gajdošíková Eliška (16)
PIE
7 Kováčiková Chiara Sofia (17)
UKB
8 Hanáková Lara (16)
PIE
9 Gatialová Saskia (17)
NOV
F: 11:45 > F: 11:48 > F: 12:48 > F: 12:51


22: F K1 Kadetky 1000 29.04.2023 12:51
4 Nagy Viktória (17)
ŠAM
5 Bartolčičová Natália (16)
UKB
6 Borárosová Viktória (17)
ŠAM
8 Ravasz Réka (17)
ŠAM
F: 11:45 > F: 11:48 > F: 12:48 > F: 12:51


23: F C1 Juniorky 1000 29.04.2023 12:54
1 Szencziová Natália (17)
KOM
3 Minárikova Alexandra (18)
MOR
4 Őri Laura (19)
KOM
5 Bónová Zoé (18)
KOM
6 Miškolciová Martina (19)
TTS
8 Pekarovičová Emma (17)
MOR
F: 11:51 > F: 12:54


24: F K1 Muži 1000 29.04.2023 13:06
1 Žďársky Šimon (31)
TTS
2 Današ Matej (21)
PIE
3 Gacsal Ákos (30)
KOM
4 Rybanský Daniel (21)
ŠKP
5 Botek Adam (27)
ŠKP
6 Dőrner Milan (26)
ŠKD
7 Holka Tomáš (24)
TAT
8 Ujvári Marko (23)
KOM
9 Kukučka Juraj (20)
NOV
R1: 11:21 > R2: 11:27 > F: 13:06


25: F C2 Ženy 200 29.04.2023 14:27


26: F C2 Muži 1000 29.04.2023 15:00
5 Kizek Peter (22)
Strýček Eduard (23)
ŠKP
ŠKP
F: 15:00


27: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 15:06
1 Tóth Ľudovít (19)
KOM
2 Doktorík Dominik (19)
KOM
3 Bábik Martin (18)
PIE
4 Lepi Máté (18)
ŠAM
5 Iliaš Jakub (19)
NOV
6 Farkaš Tomáš (19)
KOM
7 Marsal Máté (17)
KOM
8 Szabó Maximilián (18)
NZA
9 Bergendi Marko (18)
ZLP
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


28: F K1 Juniori 1000 29.04.2023 15:09
1 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
2 Kutiš Lucas (18)
ZLP
3 Antal Matej (19)
TAT
4 Múka Jozef (18)
TTS
5 Klimo Michal (18)
UKB
6 Kováč Dávid (19)
NOV
7 Pohanka Ivan (19)
ZLP
8 Perets Artur (19)
TTS
9 Ficza René (18)
NZA
F: 11:00 > F: 11:03 > F: 12:30 > F: 12:33 > F: 15:06 > F: 15:09


29: F C1 Juniori 1000 29.04.2023 15:12
1 Fazekas Imre (19)
KOM
3 Oravec Alex (16)
ŠKP
4 Kalaber Artur (17)
ŠKP
5 Lokšík Alan (17)
TTS
6 Struk Dominik (17)
TTS
7 Mokoš Šimon (16)
MOR
8 Gibas Viktor (16)
TTS
9 Ružič Patrik (19)
ŠKP
F: 11:06 > F: 12:36 > F: 15:12


30: F K2 Muži 1000 29.04.2023 15:18
4 Podhradský Viktor Samuel (21)
Zrutta Michal (20)
PIE
PIE
5 Holka Tomáš (24)
Rybanský Daniel (21)
TAT
ŠKP
6 Kukučka Juraj (20)
Podleiszek Filip (20)
NOV
KOM
F: 15:18


31: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 15:24
1 Apfel Martin (17)
UKB
2 Ďurčo Oskar (17)
UKB
3 Lopata Matej (16)
KOM
4 Kocúr Tomáš (15)
NOV
5 Gavlider Alex (16)
ŠAM
6 Klima Michal (17)
UKB
7 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
8 Bartolčič Jakub (16)
UKB
9 Tóth Michal (16)
KOM
10 Hangya Samuel (16)
NZA
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


32: F K1 Kadeti 1000 29.04.2023 15:27
1 Vašek Alexander (16)
TTS
2 Tapušik Tomáš (16)
PIE
3 Šust Sebastián (17)
ŠAM
4 Hoffmann Hugo (17)
NZA
5 Sekerák Matúš (16)
UKB
6 Zachar Eliáš (16)
MOR
7 Šmahel Oliver (16)
TAT
8 Csemez Viktor (16)
SAL
9 Gulyás Daniel (17)
NZA
10 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
F: 11:39 > F: 11:42 > F: 12:42 > F: 12:45 > F: 15:24 > F: 15:27


33: F K1 Ženy 200 29.04.2023 16:10
3 Múková Alena (20)
TTS
4 Bergendi Sofia (20)
ZLP
6 Pecsuková Katarína (21)
ŠKD
7 Bugár Réka (20)
ŠKP
8 Husáriková Diana (20)
TTS
9 Petrušová Mariana (25)
ŠKP
F: 16:10


34: F C1 Ženy 200 29.04.2023 16:16


35: FA K1 Muži 200 29.04.2023 16:28
3 Žďársky Šimon (31)
TTS
4 Jedinák Matúš Maximilián (24)
ŠKP
5 Hvojnik Martin (23)
NOV
6 Vargha Boris (20)
ŠAM
7 Kobyda Ondrej (20)
ŠKP
FA: 16:28


36: F C1 Muži 200 29.04.2023 16:34


37: F K1 Juniori 500 30.04.2023 09:00
1 Marsal Máté (17)
KOM
2 Szabó Maximilián (18)
NZA
3 Bergendi Marko (18)
ZLP
4 Tóth Ľudovít (19)
KOM
5 Doktorík Dominik (19)
KOM
6 Bábik Martin (18)
PIE
7 Lepi Máté (18)
ŠAM
8 Iliaš Jakub (19)
NOV
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


38: F K1 Juniori 500 30.04.2023 09:03
1 Klimo Michal (18)
UKB
2 Ficza René (18)
NZA
3 Kutiš Lucas (18)
ZLP
4 Antal Matej (19)
TAT
5 Múka Jozef (18)
TTS
6 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
7 Kováč Dávid (19)
NOV
8 Pohanka Ivan (19)
ZLP
9 Perets Artur (19)
TTS
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


39: F C1 Juniori 500 30.04.2023 09:06
1 Fazekas Imre (19)
KOM
2 Mokoš Šimon (16)
MOR
3 Oravec Alex (16)
ŠKP
4 Struk Dominik (17)
TTS
5 Kalaber Artur (17)
ŠKP
6 Lokšík Alan (17)
TTS
7 Gibas Viktor (16)
TTS
9 Ružič Patrik (19)
ŠKP
F: 09:06 > F: 10:26 > F: 11:21


40: F K1 Juniorky 500 30.04.2023 09:09
2 Gaál Liliána (19)
KOM
3 Czaniková Tereza (18)
ZLP
4 Gavorová Hana (19)
PIE
5 Švecová Romana (19)
PIE
7 Minarovičová Ema (17)
NOV
F: 09:09 > F: 10:29


41: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 09:12
1 Hangya Samuel (16)
NZA
2 Bartolčič Jakub (16)
UKB
3 Tóth Michal (16)
KOM
4 Apfel Martin (17)
UKB
5 Ďurčo Oskar (17)
UKB
6 Lopata Matej (16)
KOM
7 Gavlider Alex (16)
ŠAM
8 Klima Michal (17)
UKB
9 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
10 Kocúr Tomáš (15)
NOV
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


42: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 09:15
1 Csemez Viktor (16)
SAL
2 Gulyás Daniel (17)
NZA
3 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
4 Vašek Alexander (16)
TTS
5 Tapušik Tomáš (16)
PIE
6 Šust Sebastián (17)
ŠAM
7 Sekerák Matúš (16)
UKB
8 Zachar Eliáš (16)
MOR
9 Šmahel Oliver (16)
TAT
10 Hoffmann Hugo (17)
NZA
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


43: F K1 Kadetky 500 30.04.2023 09:18
3 Kováčiková Chiara Sofia (17)
UKB
4 Hanáková Lara (16)
PIE
5 Gatialová Saskia (17)
NOV
7 Plšková Natália (16)
TTS
8 Dočolomanská Ella (17)
ZLP
9 Gajdošíková Eliška (16)
PIE
F: 09:18 > F: 09:21 > F: 10:38 > F: 10:41


44: F K1 Kadetky 500 30.04.2023 09:21
5 Ravasz Réka (17)
ŠAM
7 Nagy Viktória (17)
ŠAM
8 Bartolčičová Natália (16)
UKB
9 Borárosová Viktória (17)
ŠAM
F: 09:18 > F: 09:21 > F: 10:38 > F: 10:41


45: F C1 Juniorky 500 30.04.2023 09:24
1 Pekarovičová Emma (17)
MOR
3 Miškolciová Martina (19)
TTS
4 Bónová Zoé (18)
KOM
5 Őri Laura (19)
KOM
6 Minárikova Alexandra (18)
MOR
F: 09:24 > F: 10:44


46: R1 K1 Muži 500 30.04.2023 09:45
1 Baláž Samuel (26)
ŠKP
2 Gacsal Ákos (30)
KOM
3 Zrutta Michal (20)
PIE
4 Kobyda Ondrej (20)
ŠKP
5 Holka Tomáš (24)
TAT
6 Današ Matej (21)
PIE
7 Zalka Csaba (25)
ŠKP
8 Dőrner Milan (26)
ŠKD
9 Podleiszek Filip (20)
KOM
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 09:45 > R2: 09:51 > M: 11:00 > FB: 12:03 > FA: 12:09


47: R2 K1 Muži 500 30.04.2023 09:51
1 Botek Adam (27)
ŠKP
2 Vargha Boris (20)
ŠAM
3 Žďársky Šimon (31)
TTS
4 Hvojnik Martin (23)
NOV
5 Kukučka Juraj (20)
NOV
6 Podhradský Viktor Samuel (21)
PIE
7 Rybanský Daniel (21)
ŠKP
8 Myšák Denis (29)
ŠKP
9 Ujvári Marko (23)
KOM
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 09:45 > R2: 09:51 > M: 11:00 > FB: 12:03 > FA: 12:09


48: F K1 Ženy 500 30.04.2023 09:57
1 Bergendi Sofia (20)
ZLP
2 Čulenová Dagmar (22)
TTS
3 Bugár Réka (20)
ŠKP
4 Petrušová Mariana (25)
ŠKP
5 Sidová Bianka (20)
ŠKP
6 Pecsuková Katarína (21)
ŠKD
7 Zemánková Hana (21)
TAT
8 Husáriková Diana (20)
TTS
9 Múková Alena (20)
TTS
F: 09:57


49: F C1 Muži 500 30.04.2023 10:03
4 Psotný Adam (20)
ŠKD
5 Kizek Peter (22)
ŠKP
6 Strýček Eduard (23)
ŠKP
F: 10:03


50: F C1 Ženy 500 30.04.2023 10:09


51: F K1 Juniori 500 30.04.2023 10:20
1 Lepi Máté (18)
ŠAM
2 Iliaš Jakub (19)
NOV
4 Marsal Máté (17)
KOM
5 Szabó Maximilián (18)
NZA
6 Bergendi Marko (18)
ZLP
7 Tóth Ľudovít (19)
KOM
8 Doktorík Dominik (19)
KOM
9 Bábik Martin (18)
PIE
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


52: F K1 Juniori 500 30.04.2023 10:23
1 Klimo Michal (18)
UKB
2 Kováč Dávid (19)
NOV
3 Pohanka Ivan (19)
ZLP
4 Perets Artur (19)
TTS
5 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
6 Ficza René (18)
NZA
7 Kutiš Lucas (18)
ZLP
8 Antal Matej (19)
TAT
9 Múka Jozef (18)
TTS
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


53: F C1 Juniori 500 30.04.2023 10:26
1 Ružič Patrik (19)
ŠKP
2 Gibas Viktor (16)
TTS
3 Oravec Alex (16)
ŠKP
4 Kalaber Artur (17)
ŠKP
5 Lokšík Alan (17)
TTS
6 Struk Dominik (17)
TTS
7 Mokoš Šimon (16)
MOR
9 Fazekas Imre (19)
KOM
F: 09:06 > F: 10:26 > F: 11:21


54: F K1 Juniorky 500 30.04.2023 10:29
2 Minarovičová Ema (17)
NOV
4 Švecová Romana (19)
PIE
5 Gavorová Hana (19)
PIE
6 Czaniková Tereza (18)
ZLP
7 Gaál Liliána (19)
KOM
F: 09:09 > F: 10:29


55: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 10:32
1 Kocúr Tomáš (15)
NOV
2 Gavlider Alex (16)
ŠAM
3 Klima Michal (17)
UKB
4 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
5 Hangya Samuel (16)
NZA
6 Bartolčič Jakub (16)
UKB
7 Tóth Michal (16)
KOM
8 Apfel Martin (17)
UKB
9 Ďurčo Oskar (17)
UKB
10 Lopata Matej (16)
KOM
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


56: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 10:35
1 Hoffmann Hugo (17)
NZA
2 Sekerák Matúš (16)
UKB
3 Zachar Eliáš (16)
MOR
4 Šmahel Oliver (16)
TAT
5 Csemez Viktor (16)
SAL
6 Gulyás Daniel (17)
NZA
7 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
8 Vašek Alexander (16)
TTS
9 Tapušik Tomáš (16)
PIE
10 Šust Sebastián (17)
ŠAM
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


57: F K1 Kadetky 500 30.04.2023 10:38
3 Gajdošíková Eliška (16)
PIE
4 Plšková Natália (16)
TTS
5 Dočolomanská Ella (17)
ZLP
6 Gatialová Saskia (17)
NOV
8 Hanáková Lara (16)
PIE
9 Kováčiková Chiara Sofia (17)
UKB
F: 09:18 > F: 09:21 > F: 10:38 > F: 10:41


58: F K1 Kadetky 500 30.04.2023 10:41
4 Nagy Viktória (17)
ŠAM
5 Bartolčičová Natália (16)
UKB
6 Borárosová Viktória (17)
ŠAM
7 Ravasz Réka (17)
ŠAM
F: 09:18 > F: 09:21 > F: 10:38 > F: 10:41


59: F C1 Juniorky 500 30.04.2023 10:44
3 Minárikova Alexandra (18)
MOR
4 Őri Laura (19)
KOM
5 Bónová Zoé (18)
KOM
6 Miškolciová Martina (19)
TTS
8 Pekarovičová Emma (17)
MOR
F: 09:24 > F: 10:44


60: M K1 Muži 500 30.04.2023 11:00
1 Kukučka Juraj (20)
NOV
2 Podleiszek Filip (20)
KOM
3 Ujvári Marko (23)
KOM
4 Hvojnik Martin (23)
NOV
6 Holka Tomáš (24)
TAT
8 Današ Matej (21)
PIE
9 Zrutta Michal (20)
PIE
1.-3. -> FA, 4.-9. -> FB R1: 09:45 > R2: 09:51 > M: 11:00 > FB: 12:03 > FA: 12:09


61: F K1 Juniori 500 30.04.2023 11:15
1 Tóth Ľudovít (19)
KOM
2 Doktorík Dominik (19)
KOM
3 Bábik Martin (18)
PIE
4 Lepi Máté (18)
ŠAM
5 Iliaš Jakub (19)
NOV
7 Marsal Máté (17)
KOM
8 Szabó Maximilián (18)
NZA
9 Bergendi Marko (18)
ZLP
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


62: F K1 Juniori 500 30.04.2023 11:18
1 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
2 Kutiš Lucas (18)
ZLP
3 Antal Matej (19)
TAT
4 Múka Jozef (18)
TTS
5 Klimo Michal (18)
UKB
6 Kováč Dávid (19)
NOV
7 Pohanka Ivan (19)
ZLP
8 Perets Artur (19)
TTS
9 Ficza René (18)
NZA
F: 09:00 > F: 09:03 > F: 10:20 > F: 10:23 > F: 11:15 > F: 11:18


63: F C1 Juniori 500 30.04.2023 11:21
1 Fazekas Imre (19)
KOM
3 Mokoš Šimon (16)
MOR
4 Gibas Viktor (16)
TTS
5 Lokšík Alan (17)
TTS
6 Kalaber Artur (17)
ŠKP
7 Struk Dominik (17)
TTS
8 Oravec Alex (16)
ŠKP
9 Ružič Patrik (19)
ŠKP
F: 09:06 > F: 10:26 > F: 11:21


64: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 11:24
1 Apfel Martin (17)
UKB
2 Ďurčo Oskar (17)
UKB
3 Lopata Matej (16)
KOM
4 Kocúr Tomáš (15)
NOV
5 Gavlider Alex (16)
ŠAM
6 Klima Michal (17)
UKB
7 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
8 Bartolčič Jakub (16)
UKB
9 Tóth Michal (16)
KOM
10 Hangya Samuel (16)
NZA
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


65: F K1 Kadeti 500 30.04.2023 11:27
1 Vašek Alexander (16)
TTS
2 Tapušik Tomáš (16)
PIE
3 Šust Sebastián (17)
ŠAM
4 Hoffmann Hugo (17)
NZA
5 Sekerák Matúš (16)
UKB
6 Zachar Eliáš (16)
MOR
7 Šmahel Oliver (16)
TAT
8 Csemez Viktor (16)
SAL
9 Gulyás Daniel (17)
NZA
10 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
F: 09:12 > F: 09:15 > F: 10:32 > F: 10:35 > F: 11:24 > F: 11:27


68: F K2 Ženy 500 30.04.2023 11:45


69: F C2 Ženy 500 30.04.2023 11:51


70: F C2 Muži 500 30.04.2023 11:57
5 Kizek Peter (22)
Strýček Eduard (23)
ŠKP
ŠKP
F: 11:57


66: FB K1 Muži 500 30.04.2023 12:03
2 Žďársky Šimon (31)
TTS
3 Zrutta Michal (20)
PIE
4 Kukučka Juraj (20)
NOV
5 Hvojnik Martin (23)
NOV
6 Današ Matej (21)
PIE
7 Vargha Boris (20)
ŠAM
8 Kobyda Ondrej (20)
ŠKP
R1: 09:45 > R2: 09:51 > M: 11:00 > FB: 12:03 > FA: 12:09


67: FA K1 Muži 500 30.04.2023 12:09
1 Holka Tomáš (24)
TAT
2 Rybanský Daniel (21)
ŠKP
3 Zalka Csaba (25)
ŠKP
4 Myšák Denis (29)
ŠKP
5 Baláž Samuel (26)
ŠKP
6 Botek Adam (27)
ŠKP
7 Gacsal Ákos (30)
KOM
8 Ujvári Marko (23)
KOM
9 Podleiszek Filip (20)
KOM
R1: 09:45 > R2: 09:51 > M: 11:00 > FB: 12:03 > FA: 12:09


71: F K1 Juniori 5000 30.04.2023 14:00
2 Kutiš Lucas (18)
ZLP
3 Pohanka Ivan (19)
ZLP
4 Lepi Máté (18)
ŠAM
5 Iliaš Jakub (19)
NOV
6 Ficza René (18)
NZA
7 Doktorík Dominik (19)
KOM
8 Marsal Máté (17)
KOM
9 Szabó Maximilián (18)
NZA
10 Perets Artur (19)
TTS
11 Tóth Ľudovít (19)
KOM
12 Bábik Martin (18)
PIE
13 Klimo Michal (18)
UKB
14 Múka Jozef (18)
TTS
15 Antal Matej (19)
TAT
16 Bergendi Marko (18)
ZLP
17 Kováč Dávid (19)
NOV
18 Fazekas Adrián (18)
ŠAM
F: 14:00


72: F K1 Muži 5000 30.04.2023 14:02
31 Kukučka Juraj (20)
NOV
32 Ujvári Marko (23)
KOM
33 Današ Matej (21)
PIE
34 Zrutta Michal (20)
PIE
35 Podleiszek Filip (20)
KOM
36 Žďársky Šimon (31)
TTS
F: 14:02


73: F C1 Muži 5000 30.04.2023 14:04
45 Psotný Adam (20)
ŠKD
F: 14:04


75: F C1 Juniori 5000 30.04.2023 14:04
75 Ružič Patrik (19)
ŠKP
76 Fazekas Imre (19)
KOM
F: 14:04


76: F C1 Kadeti 5000 30.04.2023 14:04
77 Struk Dominik (17)
TTS
78 Gibas Viktor (16)
TTS
79 Lokšík Alan (17)
TTS
80 Oravec Alex (16)
ŠKP
82 Kalaber Artur (17)
ŠKP
F: 14:04


74: F K1 Kadeti 5000 30.04.2023 14:45
50 Tapušik Tomáš (16)
PIE
51 Gulyás Daniel (17)
NZA
52 Bartolčič Jakub (16)
UKB
53 Csemez Viktor (16)
SAL
54 Kocúr Tomáš (15)
NOV
55 Hoffmann Hugo (17)
NZA
56 Lukáč Teo Peter (17)
KOM
57 Ďurčo Oskar (17)
UKB
59 Hangya Samuel (16)
NZA
60 Sekerák Matúš (16)
UKB
61 Vašek Alexander (16)
TTS
62 Gavlider Alex (16)
ŠAM
63 Apfel Martin (17)
UKB
64 Klima Michal (17)
UKB
65 Lopata Matej (16)
KOM
66 Tóth Michal (16)
KOM
68 Šmahel Oliver (16)
TAT
69 Šust Sebastián (17)
ŠAM
70 Kuzma Jaroslav (16)
DKB
F: 14:45


77: F K1 Juniorky 5000 30.04.2023 14:47
90 Švecová Romana (19)
PIE
92 Gaál Liliána (19)
KOM
93 Czaniková Tereza (18)
ZLP
94 Gavorová Hana (19)
PIE
95 Minarovičová Ema (17)
NOV
F: 14:47


78: F K1 Ženy 5000 30.04.2023 14:47
100 Pecsuková Katarína (21)
ŠKD
F: 14:47


80: F K1 Kadetky 5000 30.04.2023 15:30
110 Nagy Viktória (17)
ŠAM
112 Dočolomanská Ella (17)
ZLP
113 Gatialová Saskia (17)
NOV
114 Borárosová Viktória (17)
ŠAM
115 Bartolčičová Natália (16)
UKB
116 Ravasz Réka (17)
ŠAM
117 Hanáková Lara (16)
PIE
119 Gajdošíková Eliška (16)
PIE
121 Kováčiková Chiara Sofia (17)
UKB
F: 15:30


79: F C1 Ženy 5000 30.04.2023 15:32


81: F C1 Juniorky 5000 30.04.2023 15:32
131 Bónová Zoé (18)
KOM
132 Őri Laura (19)
KOM
F: 15:32


Vygenerované: 14.07.2024 - 10:50:01
Baracuda v0.4, 668.0 ms