Celkový rozpis - Kontrolné preteky seniori

1: R1 K1 Muži 1000 29.07.2020 10:00
2 Baláž Samuel (26)
ŠKP
3 Ujvári Marko (23)
KOM
4 Myšák Denis (29)
ŠKP
5 Nemček Martin (26)
NOV
6 Holka Tomáš (24)
TAT
7 Dőrner Milan (26)
ŠKD
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 10:00 > R2: 10:10 > SF: 11:20 > FB: 13:10 > FA: 13:20


2: R2 K1 Muži 1000 29.07.2020 10:10
1 Gacsal Ákos (30)
KOM
2 Botek Adam (27)
ŠKP
3 Gelle Peter (40)
ŠKD
4 Jakubík Gábor (34)
ŠKP
5 Libai Zsolt (23)
ŠKD
6 Németh Richard (23)
TAT
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 10:00 > R2: 10:10 > SF: 11:20 > FB: 13:10 > FA: 13:20


3: F K1 Ženy 1000 29.07.2020 11:00
15 Čulenová Dagmar (22)
TTS
F: 11:00


4: F C1 Muži 1000 29.07.2020 11:10
4 Rusnák Matej (36)
ŠKD
5 Fekete Dávid (24)
ŠKP
7 Farkaš Vincent (31)
ŠKD
15 Stolárik Peter (21)
TTS
15 Kizek Peter (22)
ŠKP
15 Kútny Alex (23)
SLA
F: 11:10


5: SF K1 Muži 1000 29.07.2020 11:20
2 Ujvári Marko (23)
KOM
3 Németh Richard (23)
TAT
4 Jakubík Gábor (34)
ŠKP
5 Holka Tomáš (24)
TAT
6 Nemček Martin (26)
NOV
7 Libai Zsolt (23)
ŠKD
1.-3. -> F R1: 10:00 > R2: 10:10 > SF: 11:20 > FB: 13:10 > FA: 13:20


6: F C2 Muži 1000 29.07.2020 13:00
5 Fekete Dávid (24)
Strýček Eduard (23)
ŠKP
ŠKP
15 Stolárik Peter (21)
Rusnák Matej (36)
TTS
ŠKD
F: 13:00


7: FB K1 Muži 1000 29.07.2020 13:10
3 Libai Zsolt (23)
ŠKD
5 Ujvári Marko (23)
KOM
7 Németh Richard (23)
TAT
R1: 10:00 > R2: 10:10 > SF: 11:20 > FB: 13:10 > FA: 13:20


8: FA K1 Muži 1000 29.07.2020 13:20
1 Jakubík Gábor (34)
ŠKP
2 Gacsal Ákos (30)
KOM
3 Baláž Samuel (26)
ŠKP
4 Botek Adam (27)
ŠKP
5 Myšák Denis (29)
ŠKP
6 Gelle Peter (40)
ŠKD
7 Dőrner Milan (26)
ŠKD
8 Holka Tomáš (24)
TAT
9 Nemček Martin (26)
NOV
R1: 10:00 > R2: 10:10 > SF: 11:20 > FB: 13:10 > FA: 13:20


9: F K2 Muži 1000 29.07.2020 14:30
1 Gacsal Ákos (30)
Myšák Denis (29)
KOM
ŠKP
3 Holka Tomáš (24)
Nemček Martin (26)
TAT
NOV
5 Dőrner Milan (26)
Gelle Peter (40)
ŠKD
ŠKD
7 Baláž Samuel (26)
Botek Adam (27)
ŠKP
ŠKP
9 Hvojnik Martin (23)
Ujvári Marko (23)
NOV
KOM
F: 14:30


10: F K1 Ženy 200 29.07.2020 15:30
5 Kmeťová Ivana (39)
ŠKP
15 Jakubisová Romana (22)
NOV
15 Čulenová Dagmar (22)
TTS
F: 15:30


11: F C1 Ženy 200 29.07.2020 15:40
3 Žiaková Miriama (24)
ŠKD
7 Mikéciová Hana (27)
ŠKD
9 Guspanová Patrícia (25)
ŠKP
15 Ikréniová Viktória (22)
KOM
F: 15:40


12: F K1 Muži 200 29.07.2020 15:50
1 Libai Zsolt (23)
ŠKD
2 Hvojnik Martin (23)
NOV
3 Ujvári Marko (23)
KOM
4 Dőrner Milan (26)
ŠKD
5 Jakubík Gábor (34)
ŠKP
6 Németh Richard (23)
TAT
7 Zalka Csaba (25)
ŠKP
8 Jedinák Matúš Maximilián (24)
ŠKP
F: 15:50


13: F C1 Muži 200 29.07.2020 16:00
4 Rusnák Matej (36)
ŠKD
5 Farkaš Vincent (31)
ŠKD
6 Strýček Eduard (23)
ŠKP
15 Stolárik Peter (21)
TTS
15 Kútny Alex (23)
SLA
F: 16:00


14: F K2 Ženy 200 29.07.2020 16:30
15 Čulenová Dagmar (22)
Jakubisová Romana (22)
TTS
NOV
F: 16:30


15: F C2 Ženy 200 29.07.2020 16:40


16: F K2 Muži 200 29.07.2020 16:50
5 Hvojnik Martin (23)
Libai Zsolt (23)
NOV
ŠKD
F: 16:50


17: R1 K1 Muži 500 30.07.2020 10:00
2 Gelle Peter (40)
ŠKD
3 Németh Richard (23)
TAT
4 Libai Zsolt (23)
ŠKD
5 Baláž Samuel (26)
ŠKP
6 Nemček Martin (26)
NOV
7 Ujvári Marko (23)
KOM
8 Zalka Csaba (25)
ŠKP
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 10:00 > R2: 10:05 > SF: 11:45 > FB: 13:15 > FA: 13:20


18: R2 K1 Muži 500 30.07.2020 10:05
1 Botek Adam (27)
ŠKP
2 Hvojnik Martin (23)
NOV
3 Jedinák Matúš Maximilián (24)
ŠKP
4 Dőrner Milan (26)
ŠKD
5 Myšák Denis (29)
ŠKP
6 Holka Tomáš (24)
TAT
7 Gacsal Ákos (30)
KOM
1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF R1: 10:00 > R2: 10:05 > SF: 11:45 > FB: 13:15 > FA: 13:20


19: F K1 Ženy 500 30.07.2020 11:30
5 Kmeťová Ivana (39)
ŠKP
15 Jakubisová Romana (22)
NOV
15 Čulenová Dagmar (22)
TTS
F: 11:30


20: F C1 Ženy 500 30.07.2020 11:35
3 Žiaková Miriama (24)
ŠKD
7 Mikéciová Hana (27)
ŠKD
15 Ikréniová Viktória (22)
KOM
F: 11:35


21: F C1 Muži 500 30.07.2020 11:40
4 Strýček Eduard (23)
ŠKP
5 Farkaš Vincent (31)
ŠKD
6 Rusnák Matej (36)
ŠKD
7 Fekete Dávid (24)
ŠKP
15 Stolárik Peter (21)
TTS
15 Kizek Peter (22)
ŠKP
15 Kútny Alex (23)
SLA
F: 11:40


22: SF K1 Muži 500 30.07.2020 11:45
1 Hvojnik Martin (23)
NOV
2 Ujvári Marko (23)
KOM
3 Dőrner Milan (26)
ŠKD
4 Gacsal Ákos (30)
KOM
5 Nemček Martin (26)
NOV
6 Libai Zsolt (23)
ŠKD
7 Holka Tomáš (24)
TAT
8 Németh Richard (23)
TAT
1.-3. -> F R1: 10:00 > R2: 10:05 > SF: 11:45 > FB: 13:15 > FA: 13:20


24: F C2 Ženy 500 30.07.2020 13:05


25: F C2 Muži 500 30.07.2020 13:10
5 Fekete Dávid (24)
Strýček Eduard (23)
ŠKP
ŠKP
15 Stolárik Peter (21)
Rusnák Matej (36)
TTS
ŠKD
F: 13:10


23: F K2 Ženy 500 30.07.2020 13:10
15 Čulenová Dagmar (22)
Jakubisová Romana (22)
TTS
NOV
F: 13:10


26: FB K1 Muži 500 30.07.2020 13:15
1 Németh Richard (23)
TAT
3 Libai Zsolt (23)
ŠKD
5 Holka Tomáš (24)
TAT
7 Ujvári Marko (23)
KOM
9 Hvojnik Martin (23)
NOV
R1: 10:00 > R2: 10:05 > SF: 11:45 > FB: 13:15 > FA: 13:20


27: FA K1 Muži 500 30.07.2020 13:20
1 Gacsal Ákos (30)
KOM
2 Jedinák Matúš Maximilián (24)
ŠKP
3 Zalka Csaba (25)
ŠKP
4 Myšák Denis (29)
ŠKP
5 Baláž Samuel (26)
ŠKP
6 Botek Adam (27)
ŠKP
7 Gelle Peter (40)
ŠKD
8 Nemček Martin (26)
NOV
9 Dőrner Milan (26)
ŠKD
R1: 10:00 > R2: 10:05 > SF: 11:45 > FB: 13:15 > FA: 13:20


28: F K2 Muži 500 30.07.2020 14:30
1 Holka Tomáš (24)
Nemček Martin (26)
TAT
NOV
3 Baláž Samuel (26)
Botek Adam (27)
ŠKP
ŠKP
5 Gacsal Ákos (30)
Myšák Denis (29)
KOM
ŠKP
7 Dőrner Milan (26)
Hvojnik Martin (23)
ŠKD
NOV
9 Libai Zsolt (23)
Ujvári Marko (23)
ŠKD
KOM
F: 14:30


29: F K1 Muži 5000 30.07.2020 16:00
1 Holka Tomáš (24)
TAT
2 Nemček Martin (26)
NOV
3 Ujvári Marko (23)
KOM
F: 16:00


30: F C1 Muži 5000 30.07.2020 16:05


31: F K1 Ženy 5000 30.07.2020 16:10


32: F C1 Ženy 5000 30.07.2020 16:15


Vygenerované: 14.07.2024 - 09:36:35
Baracuda v0.4, 187.8 ms