Časový Harmonogram na Pohár SNP

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
17.06.2023 - Sobota
1 K2 Chlapci 13+14 1000 R1 Sobota 09:30 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
2 K2 Chlapci 13+14 1000 R2 Sobota 09:33 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
3 K2 Chlapci 13+14 1000 R3 Sobota 09:36 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
4 K1 Dievčatá 13 1000 R1 Sobota 09:39 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
5 K1 Dievčatá 13 1000 R2 Sobota 09:42 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
6 K1 Dievčatá 13 1000 R3 Sobota 09:45 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
7 K1 Dievčatá 14 1000 R1 Sobota 09:48 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
8 K1 Dievčatá 14 1000 R2 Sobota 09:51 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
9 K1 Kadeti 1000 R1 Sobota 09:54 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
10 K1 Kadeti 1000 R2 Sobota 09:57 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
11 K1 Kadeti 1000 R3 Sobota 10:00 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
12 K1 Kadeti 1000 R4 Sobota 10:03 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
13 K1 Kadeti 1000 R5 Sobota 10:06 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
14 K1 Kadetky 1000 R1 Sobota 10:09 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
15 K1 Kadetky 1000 R2 Sobota 10:12 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
16 K1 Kadetky 1000 R3 Sobota 10:15 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
17 C1 Kadeti 1000 R1 Sobota 10:24 1.-3. + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
18 C1 Kadeti 1000 R2 Sobota 10:27 1.-3. + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
19 K1 Juniori 1000 R1 Sobota 10:30 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
20 K1 Juniori 1000 R2 Sobota 10:33 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
21 K1 Chlapci 13 1000 R1 Sobota 10:36 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
22 K1 Chlapci 13 1000 R2 Sobota 10:39 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
23 K1 Chlapci 13 1000 R3 Sobota 10:42 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
24 K1 Chlapci 13 1000 R4 Sobota 10:45 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
25 K1 Chlapci 13 1000 R5 Sobota 10:48 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
26 K1 Chlapci 13 1000 R6 Sobota 10:51 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
27 K1 Chlapci 14 1000 R1 Sobota 10:54 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
28 K1 Chlapci 14 1000 R2 Sobota 10:57 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
29 K1 Chlapci 14 1000 R3 Sobota 11:00 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
30 K2 Dievčatá 13+14 1000 R1 Sobota 11:09 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
31 K2 Dievčatá 13+14 1000 R2 Sobota 11:12 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
32 K1 Muži 1000 R1 Sobota 11:15 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
33 K1 Muži 1000 R2 Sobota 11:18 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
34 K2 Kadeti 1000 R1 Sobota 11:21 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
35 K2 Kadeti 1000 R2 Sobota 11:24 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
36 K2 Kadetky 1000 R1 Sobota 11:27 1.-3. + 3 N.Č. -> F Zrušený
37 K2 Kadetky 1000 R2 Sobota 11:30 1.-3. + 3 N.Č. -> F Zrušený
38 K2 Chlapci 13+14 1000 M1 Sobota 11:40 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
39 K2 Chlapci 13+14 1000 M2 Sobota 11:43 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
40 K1 Dievčatá 13 1000 M1 Sobota 11:46 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
41 K1 Dievčatá 13 1000 M2 Sobota 11:49 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
42 K1 Dievčatá 14 1000 M Sobota 11:52 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
43 K1 Kadeti 1000 M1 Sobota 11:55 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
44 K1 Kadeti 1000 M2 Sobota 11:58 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
45 K1 Kadeti 1000 M3 Sobota 12:01 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
46 K1 Kadetky 1000 M1 Sobota 12:04 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
47 K1 Kadetky 1000 M2 Sobota 12:07 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
48 K1 Juniori 1000 M Sobota 12:10 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
49 K1 Muži 1000 M Sobota 12:13 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
50 K2 Dievčatá 13+14 1000 M Sobota 12:22 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
51 K2 Kadeti 1000 M Sobota 12:25 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
52 K1 Chlapci 13 1000 M1 Sobota 12:28 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
53 K1 Chlapci 13 1000 M2 Sobota 12:31 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
54 K1 Chlapci 13 1000 M3 Sobota 12:34 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
55 K1 Chlapci 14 1000 M1 Sobota 12:37 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
56 K1 Chlapci 14 1000 M2 Sobota 12:40 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
57 K2 Dievčatá 11+12 2000 F Sobota 13:50 Rozpis Výsledky
58 K1 Chlapci 12 2000 F Sobota 13:53 Rozpis Výsledky
59 K1 Chlapci 11 2000 F Sobota 14:15 Rozpis Výsledky
60 K1 Chlapci 10 2000 F Sobota 14:18 Rozpis Výsledky
61 K1 Dievčatá 10 2000 F Sobota 14:40 Rozpis Výsledky
62 K1 Chlapci 9 2000 F Sobota 14:43 Zrušený
63 K1 Dievčatá 9 2000 F Sobota 14:46 Rozpis Výsledky
64 C1 Chlapci 12 2000 F Sobota 14:49 Rozpis Výsledky
65 C1 Chlapci 10 2000 F Sobota 14:49 Rozpis Výsledky
68 K2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 15:50 Rozpis Výsledky
69 K1 Dievčatá 13 1000 F Sobota 15:53 Rozpis Výsledky
70 K1 Dievčatá 14 1000 F Sobota 15:56 Rozpis Výsledky
71 C1 Chlapci 13 1000 F Sobota 15:59 Rozpis Výsledky
72 C1 Chlapci 14 1000 F Sobota 16:02 Rozpis Výsledky
73 K1 Kadeti 1000 F Sobota 16:05 Rozpis Výsledky
74 K1 Kadetky 1000 F Sobota 16:08 Rozpis Výsledky
75 C1 Kadeti 1000 F Sobota 16:11 Rozpis Výsledky
76 C1 Kadetky 1000 F Sobota 16:14 Rozpis Výsledky
77 K1 Juniori 1000 F Sobota 16:17 Rozpis Výsledky
78 K1 Juniorky 1000 F Sobota 16:20 Rozpis Výsledky
79 C1 Juniori 1000 F Sobota 16:23 Rozpis Výsledky
80 C1 Juniorky 1000 F Sobota 16:26 Rozpis Výsledky
81 K1 Muži 1000 F Sobota 16:29 Rozpis Výsledky
82 K1 Ženy 1000 F Sobota 16:32 Rozpis Výsledky
83 C1 Muži 1000 F Sobota 16:35 Rozpis Výsledky
84 C1 Ženy 1000 F Sobota 16:38 Rozpis Výsledky
85 C2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 16:41 Rozpis Výsledky
86 K2 Dievčatá 13+14 1000 F Sobota 16:44 Rozpis Výsledky
87 K1 Chlapci 13 1000 F Sobota 16:47 Rozpis Výsledky
88 K1 Chlapci 14 1000 F Sobota 16:50 Rozpis Výsledky
89 K1 Veteráni 1000 F Sobota 16:53 Rozpis Výsledky
90 K1 Veteránky 1000 F Sobota 16:56 Zrušený
91 K2 Juniorky 1000 F Sobota 16:59 Rozpis Výsledky
92 K2 Kadeti 1000 F Sobota 17:02 Rozpis Výsledky
93 K2 Kadetky 1000 F Sobota 17:12 Rozpis Výsledky
94 C2 Kadeti 1000 F Sobota 17:15 Rozpis Výsledky
95 K2 Juniori 1000 F Sobota 17:18 Rozpis Výsledky
96 K2 Muži 1000 F Sobota 17:21 Rozpis Výsledky
98 K2 Veteráni 1000 F Sobota 17:21 Zrušený
97 K2 Ženy 1000 F Sobota 17:24 Rozpis Výsledky
99 C2 Juniori 1000 F Sobota 17:30 Zrušený
100 C2 Kadetky 1000 F Sobota 17:33 Zrušený
18.06.2023 - Nedeľa
101 K2 Chlapci 13+14 500 R1 Nedeľa 09:00 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
102 K2 Chlapci 13+14 500 R2 Nedeľa 09:03 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
103 K2 Chlapci 13+14 500 R3 Nedeľa 09:06 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
104 K1 Dievčatá 13 500 R1 Nedeľa 09:09 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
105 K1 Dievčatá 13 500 R2 Nedeľa 09:12 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
106 K1 Dievčatá 13 500 R3 Nedeľa 09:15 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
107 K1 Dievčatá 14 500 R1 Nedeľa 09:18 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
108 K1 Dievčatá 14 500 R2 Nedeľa 09:21 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
109 K1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 09:24 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
110 K1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 09:27 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
111 K1 Kadeti 500 R3 Nedeľa 09:30 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
112 K1 Kadeti 500 R4 Nedeľa 09:33 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
113 K1 Kadeti 500 R5 Nedeľa 09:36 1.-5. + 2 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
114 K1 Kadetky 500 R1 Nedeľa 09:45 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
115 K1 Kadetky 500 R2 Nedeľa 09:48 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
116 K1 Kadetky 500 R3 Nedeľa 09:51 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
117 C1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 09:54 1.-3. + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
118 C1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 09:57 1.-3. + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
119 K1 Juniori 500 R1 Nedeľa 10:00 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
120 K1 Juniori 500 R2 Nedeľa 10:03 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
121 K1 Muži 500 R1 Nedeľa 10:06 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
122 K1 Muži 500 R2 Nedeľa 10:09 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
123 K1 Chlapci 13 500 R1 Nedeľa 10:12 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
124 K1 Chlapci 13 500 R2 Nedeľa 10:15 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
125 K1 Chlapci 13 500 R3 Nedeľa 10:18 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
126 K1 Chlapci 13 500 R4 Nedeľa 10:21 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
127 K1 Chlapci 13 500 R5 Nedeľa 10:24 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
128 K1 Chlapci 13 500 R6 Nedeľa 10:27 1.-4. + 3 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
129 K1 Chlapci 14 500 R1 Nedeľa 10:30 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
130 K1 Chlapci 14 500 R2 Nedeľa 10:33 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
131 K1 Chlapci 14 500 R3 Nedeľa 10:36 1. -> F, 2.-7. -> SF Rozpis Výsledky
132 K2 Dievčatá 13+14 500 R1 Nedeľa 10:48 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
133 K2 Dievčatá 13+14 500 R2 Nedeľa 10:51 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
134 K2 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:54 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
135 K2 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:57 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
136 K2 Kadetky 500 R1 Nedeľa 11:00 1.-3. + 3 N.Č. -> F Zrušený
137 K2 Kadetky 500 R2 Nedeľa 11:03 1.-3. + 3 N.Č. -> F Zrušený
138 K1 Juniori 500 M Nedeľa 11:15 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
139 K1 Muži 500 M Nedeľa 11:18 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
140 K2 Chlapci 13+14 500 M1 Nedeľa 11:21 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
141 K2 Chlapci 13+14 500 M2 Nedeľa 11:24 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
142 K1 Dievčatá 13 500 M1 Nedeľa 11:27 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
143 K1 Dievčatá 13 500 M2 Nedeľa 11:30 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
144 K1 Dievčatá 14 500 M Nedeľa 11:33 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
145 K1 Kadeti 500 M1 Nedeľa 11:36 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
146 K1 Kadeti 500 M2 Nedeľa 11:39 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
147 K1 Kadeti 500 M3 Nedeľa 11:42 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
148 K1 Kadetky 500 M1 Nedeľa 11:45 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
149 K1 Kadetky 500 M2 Nedeľa 11:48 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
150 K1 Chlapci 13 500 M1 Nedeľa 12:00 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
151 K1 Chlapci 13 500 M2 Nedeľa 12:03 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
152 K1 Chlapci 13 500 M3 Nedeľa 12:06 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
153 K1 Chlapci 14 500 M1 Nedeľa 12:09 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
154 K1 Chlapci 14 500 M2 Nedeľa 12:12 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
155 K2 Dievčatá 13+14 500 M Nedeľa 12:15 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
156 K2 Kadeti 500 M Nedeľa 12:18 1.-3. -> F Rozpis Výsledky
157 K2 Chlapci 11+12 2000 F Nedeľa 13:20 Rozpis Výsledky
158 K1 Dievčatá 12 2000 F Nedeľa 13:40 Rozpis Výsledky
159 K1 Dievčatá 11 2000 F Nedeľa 13:42 Rozpis Výsledky
160 K1 Chlapci 10 1000 F Nedeľa 14:05 Rozpis Výsledky
161 K1 Dievčatá 10 1000 F Nedeľa 14:08 Rozpis Výsledky
162 K1 Chlapci 9 1000 F Nedeľa 14:20 Zrušený
164 C1 Chlapci 10 1000 F Nedeľa 14:20 Rozpis Výsledky
163 K1 Dievčatá 9 1000 F Nedeľa 14:23 Rozpis Výsledky
167 K2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 15:20 Rozpis Výsledky
168 K1 Dievčatá 13 500 F Nedeľa 15:23 Rozpis Výsledky
169 K1 Dievčatá 14 500 F Nedeľa 15:26 Rozpis Výsledky
170 C1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 15:29 Rozpis Výsledky
171 C1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 15:32 Rozpis Výsledky
172 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 15:35 Rozpis Výsledky
173 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 15:38 Rozpis Výsledky
174 K1 Juniori 500 F Nedeľa 15:41 Rozpis Výsledky
175 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 15:44 Rozpis Výsledky
176 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 15:47 Rozpis Výsledky
177 C1 Juniori 500 F Nedeľa 15:50 Rozpis Výsledky
178 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 15:53 Rozpis Výsledky
179 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 15:56 Rozpis Výsledky
180 K1 Muži 500 F Nedeľa 15:59 Rozpis Výsledky
181 K1 Ženy 500 F Nedeľa 16:02 Rozpis Výsledky
182 C1 Muži 500 F Nedeľa 16:05 Rozpis Výsledky
183 C1 Ženy 500 F Nedeľa 16:08 Rozpis Výsledky
184 K1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 16:15 Rozpis Výsledky
185 K1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 16:18 Rozpis Výsledky
186 C2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 16:21 Rozpis Výsledky
187 K2 Dievčatá 13+14 500 F Nedeľa 16:24 Rozpis Výsledky
188 K1 Veteráni 500 F Nedeľa 16:27 Rozpis Výsledky
189 K1 Veteránky 500 F Nedeľa 16:30 Rozpis Výsledky
190 C1 Veteráni 500 F Nedeľa 16:33 Rozpis Výsledky
191 K2 Juniorky 500 F Nedeľa 16:36 Rozpis Výsledky
192 K2 Kadeti 500 F Nedeľa 16:39 Rozpis Výsledky
193 K2 Kadetky 500 F Nedeľa 16:42 Rozpis Výsledky
194 C2 Kadeti 500 F Nedeľa 16:45 Rozpis Výsledky
195 K2 Juniori 500 F Nedeľa 16:48 Rozpis Výsledky
196 K2 Muži 500 F Nedeľa 16:51 Rozpis Výsledky
197 K2 Ženy 500 F Nedeľa 16:54 Rozpis Výsledky
198 K2 Veteráni 500 F Nedeľa 16:57 Zrušený
199 C2 Juniori 500 F Nedeľa 17:00 Rozpis Výsledky
200 C2 Kadetky 500 F Nedeľa 17:03 Zrušený
Vygenerované: 18.06.2024 - 16:38:40
Baracuda v0.4, 152.9 ms