Časový Harmonogram na Pohár SNP

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
19.08.2017 - Sobota
1 K2 Chlapci 13+14 1000 R1 Sobota 10:31 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
2 K2 Chlapci 13+14 1000 R2 Sobota 10:35 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
3 K1 Kadeti 1000 R1 Sobota 10:40 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
4 K1 Kadeti 1000 R2 Sobota 10:42 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
5 K1 Kadeti 1000 R3 Sobota 10:45 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
6 K1 Muži 1000 R1 Sobota 10:45 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
7 K1 Muži 1000 R2 Sobota 10:48 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
8 K1 Kadetky 1000 R1 Sobota 10:53 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
9 K1 Kadetky 1000 R2 Sobota 10:55 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
10 C1 Kadeti 1000 R1 Sobota 10:58 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
11 C1 Kadeti 1000 R2 Sobota 11:03 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
12 K1 Juniori 1000 R1 Sobota 11:04 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
13 K1 Juniori 1000 R2 Sobota 11:06 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
14 K1 Chlapci 13 1000 R1 Sobota 11:23 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
15 K1 Chlapci 13 1000 R2 Sobota 11:26 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
16 K1 Chlapci 13 1000 R3 Sobota 11:29 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
17 K1 Chlapci 14 1000 R1 Sobota 11:31 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
18 K1 Chlapci 14 1000 R2 Sobota 11:34 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
19 K1 Chlapci 14 1000 R3 Sobota 11:37 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
20 K2 Kadeti 1000 R1 Sobota 11:42 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
21 K2 Kadeti 1000 R2 Sobota 11:46 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
22 K1 Juniorky 1000 R1 Sobota 11:49 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
23 K1 Juniorky 1000 R2 Sobota 11:51 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
24 K1 Veteráni 1000 R1 Sobota 11:54 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
26 C1 Juniori 1000 R1 Sobota 11:56 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
25 K1 Veteráni 1000 R2 Sobota 11:57 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
27 C1 Juniori 1000 R2 Sobota 11:59 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
28 C1 Chlapci 13 1000 R1 Sobota 12:02 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
29 C1 Chlapci 13 1000 R2 Sobota 12:05 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
30 K2 Chlapci 13+14 1000 M Sobota 12:23 1-3 -> F Rozpis Výsledky
31 K1 Kadeti 1000 M1 Sobota 12:26 1-3 -> F Rozpis Výsledky
32 K1 Kadeti 1000 M2 Sobota 12:28 1-3 -> F Rozpis Výsledky
33 K1 Dievčatá 13 1000 R1 Sobota 12:29 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
34 K1 Dievčatá 13 1000 R2 Sobota 12:32 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
35 K1 Dievčatá 14 1000 R1 Sobota 12:35 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
36 K1 Dievčatá 14 1000 R2 Sobota 12:38 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
37 K1 Kadetky 1000 M Sobota 12:42 1-3 -> F Rozpis Výsledky
38 C1 Kadeti 1000 M Sobota 12:45 1-3 -> F Rozpis Výsledky
39 K1 Juniori 1000 M Sobota 12:47 1-3 -> F Rozpis Výsledky
40 K1 Chlapci 13 1000 M1 Sobota 13:04 1-3 -> F Rozpis Výsledky
41 K1 Chlapci 13 1000 M2 Sobota 13:06 1-3 -> F Rozpis Výsledky
42 K1 Chlapci 14 1000 M1 Sobota 13:10 1-3 -> F Rozpis Výsledky
43 K1 Chlapci 14 1000 M2 Sobota 13:12 1-3 -> F Rozpis Výsledky
44 K2 Kadeti 1000 M Sobota 13:17 1-3 -> F Rozpis Výsledky
45 K1 Chlapci 12 2000 F Sobota 14:33 Rozpis Výsledky
46 K1 Chlapci 11 2000 F Sobota 14:35 Rozpis Výsledky
47 K2 Dievčatá 11+12 2000 F Sobota 14:59 Rozpis Výsledky
48 K1 Chlapci 10 2000 F Sobota 15:03 Rozpis Výsledky
49 K1 Chlapci 9 2000 F Sobota 15:19 Rozpis Výsledky
50 K1 Kadeti 1000 F Sobota 15:35 Rozpis Výsledky
51 C1 Kadeti 1000 F Sobota 15:39 Rozpis Výsledky
52 K1 Kadetky 1000 F Sobota 15:42 Rozpis Výsledky
53 C1 Kadetky 1000 F Sobota 15:47 Rozpis Výsledky
54 K2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 15:50 Rozpis Výsledky
55 C2 Chlapci 13+14 1000 F Sobota 15:55 Rozpis Výsledky
56 K2 Dievčatá 13+14 1000 F Sobota 15:59 Rozpis Výsledky
57 K1 Juniori 1000 F Sobota 16:04 Rozpis Výsledky
58 K1 Juniorky 1000 F Sobota 16:10 Rozpis Výsledky
59 C1 Juniori 1000 F Sobota 16:16 Rozpis Výsledky
60 C1 Juniorky 1000 F Sobota 16:21 Rozpis Výsledky
61 K1 Muži 1000 F Sobota 16:27 Rozpis Výsledky
62 C1 Muži 1000 F Sobota 16:36 Rozpis Výsledky
63 K1 Ženy 1000 F Sobota 16:36 Rozpis Výsledky
64 K1 Veteráni 1000 F Sobota 16:40 Rozpis Výsledky
65 K2 Kadeti 1000 F Sobota 16:57 Rozpis Výsledky
66 C2 Kadeti 1000 F Sobota 17:02 Rozpis Výsledky
67 K2 Kadetky 1000 F Sobota 17:06 Rozpis Výsledky
68 C2 Kadetky 1000 F Sobota 17:10 Zrušený
69 K1 Chlapci 13 1000 F Sobota 17:16 Rozpis Výsledky
70 K1 Chlapci 14 1000 F Sobota 17:19 Rozpis Výsledky
71 C1 Chlapci 13 1000 F Sobota 17:27 Rozpis Výsledky
72 C1 Chlapci 14 1000 F Sobota 17:32 Rozpis Výsledky
73 K1 Dievčatá 13 1000 F Sobota 17:39 Rozpis Výsledky
74 K1 Dievčatá 14 1000 F Sobota 17:42 Rozpis Výsledky
75 C1 Dievčatá 13 1000 F Sobota 17:46 Rozpis Výsledky
76 C1 Dievčatá 14 1000 F Sobota 17:46 Rozpis Výsledky
77 K2 Juniori 1000 F Sobota 17:55 Rozpis Výsledky
78 C2 Juniori 1000 F Sobota 18:01 Rozpis Výsledky
79 K2 Juniorky 1000 F Sobota 18:04 Rozpis Výsledky
80 K2 Muži 1000 F Sobota 18:10 Rozpis Výsledky
81 K2 Veteráni 1000 F Sobota 18:13 Rozpis Výsledky
20.08.2017 - Nedeľa
82 K2 Chlapci 11+12 2000 F Nedeľa 08:31 Rozpis Výsledky
83 K1 Dievčatá 12 2000 F Nedeľa 08:34 Rozpis Výsledky
84 K1 Dievčatá 11 2000 F Nedeľa 08:49 Rozpis Výsledky
85 K1 Dievčatá 10 2000 F Nedeľa 08:52 Rozpis Výsledky
86 K1 Dievčatá 9 2000 F Nedeľa 08:53 Rozpis Výsledky
87 K1 Chlapci < 9 200 F Nedeľa 09:15 Rozpis Výsledky
88 K1 Dievčatá < 9 200 F Nedeľa 09:20 Rozpis Výsledky
89 K2 Chlapci 13+14 500 R1 Nedeľa 09:33 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
90 K2 Chlapci 13+14 500 R2 Nedeľa 09:36 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
91 K1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 09:38 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
92 K1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 09:41 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
93 K1 Kadeti 500 R3 Nedeľa 09:43 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
94 K1 Muži 500 R1 Nedeľa 09:45 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
95 K1 Muži 500 R1 Nedeľa 09:48 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
96 K1 Kadetky 500 R1 Nedeľa 09:53 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
97 K1 Kadetky 500 R2 Nedeľa 09:57 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
98 C1 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:00 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
99 C1 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:03 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
100 K1 Juniori 500 R1 Nedeľa 10:06 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
101 K1 Juniori 500 R2 Nedeľa 10:09 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
102 K1 Chlapci 13 500 R1 Nedeľa 10:22 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
103 K1 Chlapci 13 500 R2 Nedeľa 10:25 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
104 K1 Chlapci 13 500 R3 Nedeľa 10:28 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
105 K1 Chlapci 14 500 R1 Nedeľa 10:31 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
106 K1 Chlapci 14 500 R2 Nedeľa 10:34 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
107 K1 Chlapci 14 500 R3 Nedeľa 10:37 1 -> F, 2-7 -> SF Rozpis Výsledky
108 K2 Kadeti 500 R1 Nedeľa 10:40 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
109 K2 Kadeti 500 R2 Nedeľa 10:43 1-3 -> F, 4-7 + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
110 K1 Juniorky 500 R1 Nedeľa 10:44 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
111 K1 Juniorky 500 R2 Nedeľa 10:47 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
112 K1 Veteráni 500 R1 Nedeľa 10:52 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
113 K1 Veteráni 500 R2 Nedeľa 10:55 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
114 C1 Juniori 500 R1 Nedeľa 10:56 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
115 C1 Juniori 500 R2 Nedeľa 10:59 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
116 C1 Chlapci 13 500 R1 Nedeľa 11:07 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
117 C1 Chlapci 13 500 R2 Nedeľa 11:12 1-3 + 3 N.Č. -> F Rozpis Výsledky
118 K2 Chlapci 13+14 500 M Nedeľa 11:20 1-3 -> F Rozpis Výsledky
119 K1 Kadeti 500 M1 Nedeľa 11:24 1-3 -> F Rozpis Výsledky
120 K1 Kadeti 500 M2 Nedeľa 11:27 1-3 -> F Rozpis Výsledky
121 K1 Dievčatá 13 500 R1 Nedeľa 11:29 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
122 K1 Dievčatá 13 500 R2 Nedeľa 11:32 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
123 K1 Dievčatá 14 500 R1 Nedeľa 11:35 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
124 K1 Dievčatá 14 500 R1 Nedeľa 11:38 1-3 + 3 N.Č. -> F Zrušený
125 K1 Kadetky 500 M Nedeľa 11:45 1-3 -> F Rozpis Výsledky
126 C1 Kadeti 500 M Nedeľa 11:51 1-3 -> F Rozpis Výsledky
127 K1 Juniori 500 M Nedeľa 11:56 1-3 -> F Rozpis Výsledky
128 K1 Chlapci 13 500 M1 Nedeľa 12:07 1-3 -> F Rozpis Výsledky
129 K1 Chlapci 13 500 M2 Nedeľa 12:10 1-3 -> F Rozpis Výsledky
130 K1 Chlapci 14 500 M1 Nedeľa 12:13 1-3 -> F Rozpis Výsledky
131 K1 Chlapci 14 500 M2 Nedeľa 12:16 1-3 -> F Rozpis Výsledky
132 K2 Kadeti 500 M Nedeľa 12:20 1-3 -> F Rozpis Výsledky
133 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 14:07 Rozpis Výsledky
134 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 14:10 Rozpis Výsledky
135 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 14:13 Rozpis Výsledky
136 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 14:17 Rozpis Výsledky
137 K2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 14:20 Rozpis Výsledky
138 C2 Chlapci 13+14 500 F Nedeľa 14:25 Rozpis Výsledky
139 K2 Dievčatá 13+14 500 F Nedeľa 14:28 Rozpis Výsledky
141 K1 Juniori 500 F Nedeľa 14:33 Rozpis Výsledky
142 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 14:35 Rozpis Výsledky
143 C1 Juniori 500 F Nedeľa 14:39 Rozpis Výsledky
144 C1 Juniorky 500 F Nedeľa 14:44 Rozpis Výsledky
145 K1 Muži 500 F Nedeľa 14:47 Rozpis Výsledky
146 C1 Muži 500 F Nedeľa 14:50 Rozpis Výsledky
148 K1 Veteráni 500 F Nedeľa 14:53 Rozpis Výsledky
147 K1 Ženy 500 F Nedeľa 14:56 Rozpis Výsledky
149 K1 Veteránky 500 F Nedeľa 14:56 Rozpis Výsledky
150 K2 Kadeti 500 F Nedeľa 15:01 Rozpis Výsledky
151 C2 Kadeti 500 F Nedeľa 15:04 Rozpis Výsledky
152 K2 Kadetky 500 F Nedeľa 15:07 Rozpis Výsledky
140 C2 Dievčatá 13+14 500 F Nedeľa 15:13 Rozpis Výsledky
153 C2 Kadetky 500 F Nedeľa 15:13 Rozpis Výsledky
154 K1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 15:17 Rozpis Výsledky
155 K1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 15:19 Rozpis Výsledky
156 C1 Chlapci 13 500 F Nedeľa 15:26 Rozpis Výsledky
157 C1 Chlapci 14 500 F Nedeľa 15:30 Rozpis Výsledky
158 K1 Dievčatá 13 500 F Nedeľa 15:33 Rozpis Výsledky
159 K1 Dievčatá 14 500 F Nedeľa 15:37 Rozpis Výsledky
160 C1 Dievčatá 13 500 F Nedeľa 15:45 Rozpis Výsledky
161 C1 Dievčatá 14 500 F Nedeľa 15:45 Rozpis Výsledky
162 K2 Juniori 500 F Nedeľa 15:45 Rozpis Výsledky
163 C2 Juniori 500 F Nedeľa 15:48 Rozpis Výsledky
166 C2 Muži 500 F Nedeľa 15:48 Rozpis Výsledky
164 K2 Juniorky 500 F Nedeľa 15:51 Rozpis Výsledky
165 K2 Muži 500 F Nedeľa 15:53 Rozpis Výsledky
167 K2 Veteráni 500 F Nedeľa 15:56 Rozpis Výsledky
168 K2 Mix I. 200 F Nedeľa 16:00 Rozpis
169 K2 Mix II. 200 F Nedeľa 16:10 Rozpis
170 K2 Mix III. 200 F Nedeľa 16:20 Rozpis
171 C2 Mix C 200 F Nedeľa 16:30 Rozpis
Vygenerované: 24.01.2019 - 12:58:08
Baracuda v0.4, 171.0 ms