Časový Harmonogram na I. KP seniori

Hľadaj pretekára / klubZadajte meno alebo priezvisko alebo skratku klubu.
# Disciplína Typ Deň Čas Postupový kľúč Rozpis Výsledky Photofinish Video
01.05.2021 - Sobota
1 K1 Muži 1000 R1 Sobota 09:30 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
2 K1 Muži 1000 R2 Sobota 09:36 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
3 K1 Juniori 1000 F Sobota 10:30 Rozpis Výsledky
4 K1 Juniori 1000 F Sobota 10:33 Rozpis Výsledky
5 K1 Juniori 1000 F Sobota 10:36 Rozpis Výsledky
6 C1 Juniori 1000 F Sobota 10:39 Rozpis Výsledky
7 K1 Juniorky 1000 F Sobota 10:42 Rozpis Výsledky
8 C1 Muži 1000 F Sobota 10:48 Rozpis Výsledky
9 K1 Muži 1000 SF Sobota 10:54 1. - 3. -> FA, 4. - 9. -> FB Rozpis Výsledky
10 K1 Ženy 1000 F Sobota 11:00 Rozpis Výsledky
11 K1 Kadeti 1000 F Sobota 11:06 Rozpis Výsledky
12 K1 Kadeti 1000 F Sobota 11:09 Rozpis Výsledky
13 C1 Kadeti 1000 F Sobota 11:12 Rozpis Výsledky
14 K1 Kadetky 1000 F Sobota 11:15 Rozpis Výsledky
15 C1 Kadetky 1000 F Sobota 11:18 Rozpis Výsledky
16 K1 Juniori 1000 F Sobota 12:00 Rozpis Výsledky
17 K1 Juniori 1000 F Sobota 12:03 Rozpis Výsledky
18 K1 Juniori 1000 F Sobota 12:06 Rozpis Výsledky
19 C1 Juniori 1000 F Sobota 12:09 Rozpis Výsledky
20 K1 Juniorky 1000 F Sobota 12:12 Rozpis Výsledky
21 K1 Kadeti 1000 F Sobota 12:15 Rozpis Výsledky
22 K1 Kadeti 1000 F Sobota 12:18 Rozpis Výsledky
23 C1 Kadeti 1000 F Sobota 12:21 Rozpis Výsledky
24 K1 Kadetky 1000 F Sobota 12:24 Rozpis Výsledky
25 C1 Kadetky 1000 F Sobota 12:27 Rozpis Výsledky
26 K1 Muži 1000 FB Sobota 12:33 Rozpis Výsledky
27 K1 Muži 1000 FA Sobota 12:39 Rozpis Výsledky
28 K1 Muži 200 R1 Sobota 13:40 Zrušený
29 K1 Muži 200 R2 Sobota 13:43 Zrušený
30 C2 Ženy 200 F Sobota 13:46 Zrušený
31 C2 Muži 1000 F Sobota 14:20 Rozpis Výsledky
32 K1 Juniori 1000 F Sobota 14:26 Rozpis Výsledky
33 K1 Juniori 1000 F Sobota 14:29 Rozpis Výsledky
34 K1 Juniori 1000 F Sobota 14:32 Rozpis Výsledky
35 C1 Juniori 1000 F Sobota 14:35 Rozpis Výsledky
36 K2 Muži 1000 F Sobota 14:41 Rozpis Výsledky
37 K1 Kadeti 1000 F Sobota 14:47 Rozpis Výsledky
38 K1 Kadeti 1000 F Sobota 14:50 Rozpis Výsledky
39 C1 Kadeti 1000 F Sobota 14:53 Rozpis Výsledky
40 K1 Ženy 200 F Sobota 15:30 Rozpis Výsledky
41 C1 Ženy 200 F Sobota 15:33 Rozpis Výsledky
42 K1 Muži 200 FB Sobota 15:36 Zrušený
43 K1 Muži 200 F Sobota 15:39 Rozpis Výsledky
44 C1 Muži 200 F Sobota 15:42 Rozpis Výsledky
45 K2 Ženy 200 F Sobota 16:30 Rozpis Výsledky
46 K2 Muži 200 F Sobota 16:33 Rozpis Výsledky
02.05.2021 - Nedeľa
47 K1 Muži 500 R1 Nedeľa 09:00 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
48 K1 Muži 500 R2 Nedeľa 09:06 1.-3. -> F, 4.-7. + 1 N.Č. -> SF Rozpis Výsledky
49 K1 Juniori 500 F Nedeľa 09:12 Rozpis Výsledky
50 K1 Juniori 500 F Nedeľa 09:15 Rozpis Výsledky
51 K1 Juniori 500 F Nedeľa 09:18 Rozpis Výsledky
52 C1 Juniori 500 F Nedeľa 09:21 Rozpis Výsledky
53 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 09:24 Rozpis Výsledky
54 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:27 Rozpis Výsledky
55 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:30 Rozpis Výsledky
56 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 09:33 Rozpis Výsledky
57 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 09:36 Rozpis Výsledky
58 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 09:39 Rozpis Výsledky
60 K1 Muži 500 SF Nedeľa 09:56 1. - 3. -> FA, 4. - 9. -> FB Rozpis Výsledky
75 K1 Juniori 500 F Nedeľa 11:06 Zrušený
76 K1 Juniori 500 F Nedeľa 11:09 Zrušený
77 K1 Juniori 500 F Nedeľa 11:12 Zrušený
78 C1 Juniori 500 F Nedeľa 11:15 Zrušený
79 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:18 Zrušený
80 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:21 Zrušený
81 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 11:24 Zrušený
96 K1 Muži 5000 F Nedeľa 13:30 Zrušený
97 C1 Muži 5000 F Nedeľa 13:32 Zrušený
98 K1 Ženy 5000 F Nedeľa 13:34 Zrušený
99 C1 Ženy 5000 F Nedeľa 13:36 Zrušený
63 K1 Juniori 500 F Nedeľa 14:00 Rozpis Výsledky
64 K1 Juniori 500 F Nedeľa 14:03 Rozpis Výsledky
65 K1 Juniori 500 F Nedeľa 14:06 Rozpis Výsledky
66 C1 Juniori 500 F Nedeľa 14:09 Rozpis Výsledky
67 K1 Juniorky 500 F Nedeľa 14:12 Rozpis Výsledky
68 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 14:15 Rozpis Výsledky
69 K1 Kadeti 500 F Nedeľa 14:18 Rozpis Výsledky
70 C1 Kadeti 500 F Nedeľa 14:21 Rozpis Výsledky
71 K1 Kadetky 500 F Nedeľa 14:24 Rozpis Výsledky
72 C1 Kadetky 500 F Nedeľa 14:27 Rozpis Výsledky
86 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:00 Rozpis Výsledky
110 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:00 Zrušený
87 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:03 Rozpis Výsledky
111 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:03 Zrušený
88 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:06 Rozpis Výsledky
112 K1 Juniori 200 F Nedeľa 15:06 Zrušený
89 C1 Juniori 200 F Nedeľa 15:09 Rozpis Výsledky
113 C1 Juniori 200 F Nedeľa 15:09 Zrušený
90 K1 Juniorky 200 F Nedeľa 15:12 Rozpis Výsledky
114 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:12 Zrušený
91 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:15 Rozpis Výsledky
115 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:15 Zrušený
92 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:18 Rozpis Výsledky
116 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:18 Zrušený
93 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 15:21 Rozpis Výsledky
94 K1 Kadetky 200 F Nedeľa 15:24 Rozpis Výsledky
95 C1 Kadetky 200 F Nedeľa 15:27 Rozpis Výsledky
100 K1 Juniori 200 F Nedeľa 16:00 Rozpis Výsledky
101 K1 Juniori 200 F Nedeľa 16:03 Rozpis Výsledky
102 K1 Juniori 200 F Nedeľa 16:06 Rozpis Výsledky
103 C1 Juniori 200 F Nedeľa 16:09 Rozpis Výsledky
104 K1 Juniorky 200 F Nedeľa 16:12 Rozpis Výsledky
105 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 16:15 Rozpis Výsledky
106 K1 Kadeti 200 F Nedeľa 16:18 Rozpis Výsledky
107 C1 Kadeti 200 F Nedeľa 16:21 Rozpis Výsledky
108 K1 Kadetky 200 F Nedeľa 16:24 Rozpis Výsledky
109 C1 Kadetky 200 F Nedeľa 16:27 Rozpis Výsledky
73 K1 Muži 500 FB Nedeľa 17:00 Rozpis Výsledky
74 K1 Muži 500 FA Nedeľa 17:05 Rozpis Výsledky
59 K1 Ženy 500 F Nedeľa 17:10 Rozpis Výsledky
61 C1 Muži 500 F Nedeľa 17:15 Rozpis Výsledky
62 C1 Ženy 500 F Nedeľa 17:20 Rozpis Výsledky
84 K2 Muži 500 F Nedeľa 18:00 Rozpis Výsledky
82 K2 Ženy 500 F Nedeľa 18:05 Rozpis Výsledky
85 C2 Muži 500 F Nedeľa 18:10 Rozpis Výsledky
83 C2 Ženy 500 F Nedeľa 18:15 Zrušený
Vygenerované: 21.01.2022 - 05:40:09
Baracuda v0.4, 408.5 ms